Uusioaines tuottaa vaahtolasimursketta

Lasille uusi elämä

www.foamit.fi

Puhdistetusta kierrätyslasista valmistettu Foamit®-vaahtolasimurske sopii lähes kaikkeen rakentamiseen kunnallisinfrasta talojen lämmöneristykseen.

Forssalainen Uusioaines Oy on Suomen ensimmäinen ja koko EU-alueen suurin vaahtolasimurskeen valmistaja. Vuodesta 1995 lähtien yritys on jatkanut lasinkierrätykseen erikoistuneen Stenberg-Yhtiöt Oy:n aloittamaa lasinmurskaustoimintaa. Uusioaineksen lanseeraamat Foamit-vaahtolasimurskeet mullistavat askel kerrallaan koko rakennusalaa.

Toimitusjohtaja Lassi Julin, kaupallinen johtaja Markku Koponen ja myyntipäällikkö Jarmo Pekkala korostavat vaahtolasimurskeen lukuisia positiivisia ominaisuuksia, jotka ovat vielä kohtalaisen tuntemattomia suurten toimijoiden keskuudessa. 100-prosenttisesti kierrätyslasista valmistettu kevytkiviaines on kotimainen, ekologinen, kestävä ja kevyt, ja se sopii niin suurten rakennusyhtiöiden kuin yksittäisten rakentajien käyttöön. Miehet painottavat äärimmäisen pienen hiilijalanjäljen merkitystä, jonka painoarvo tulee jatkossa kasvamaan entisestään.

Murskeen monikäyttöisyys yllättää

Foamit-murskeella voidaan kantavuutensa ansiosta rakentaa niin teitä, pysäköintialueita, pihoja kuin tukimuurien taustatäytöissä. Talonrakennuksessa vaahtolasimurske toimii muun muassa alapohjarakenteena, routasuojana ja lämmöneristeenä. Entistä enemmän Foamit-mursketta hyödynnetään myös kerrostalojen linjasaneerauksissa. Foamit-murskeen avulla voidaan estää myös rakennusten painuminen pehmeään savimaahan rannikkoalueilla ilman kallista paalutusta. Palamaton vaahtolasimurske on rakennusmateriaalina ennen kaikkea turvallinen, ja se voidaan käyttää uudelleen.

Vaikuttavat referenssikohteet puhuvat puolestaan. Porin Kauppakeskus Puuvillassa Foamit-mursketta hyödynnettiin lattioiden oikaisuun. Mursketta on käytetty myös Maskun moottoritien rakentamisessa, Turun Suurtorin saneerauksessa, Turun uuden Harppuunakorttelin pysäköintihallin perustuksissa sekä ekologisten ja hengittävien ominaisuuksiensa ansiosta jopa Lontoon historiallisten rakennusten saneeraustöissä. Englannin lisäksi Uusioaines vie vaahtolasimursketta Ruotsiin ja  Norjaan.

Säästöjä kokonaiskustannuksiin

Julin huomauttaa, että säästöt muodostuvat kokonaisuuksista, ei niinkään yksittäistä tuotehintaa tuijottamalla.

– Toimitamme murskeen pääsääntöisesti omilla autoilla, mikä parantaa palvelukykyämme ja lyhentää toimitusaikoja. Perinteiseen kivimurskeeseen verrattuna yhdellä rekka-autolla voidaan kuljettaa kuusinkertainen määrä vaahtolasimursketta, mikä vähentää paitsi kuljetuskustannuksia myös raskasautoliikennettä ja sen aiheuttamia päästöjä kaupunkikeskuksissa.

Uusioaines toimittaa Foamit-vaahtolasimursketta kaikkialle Suomeen. Kuljetusliikenne hyödynnetään molempiin suuntiin – kun murskelasti on toimitettu asiakkaalle, lava täytetään kierrätyslasilla, mikä tuodaan Forssan tehtaalle raaka-aineeksi. Pantillisien ja pantittomien lasipakkauksien lisäksi Uusioaines hyödyntää tuotannossaan tasolasia, jota saadaan muun muassa lasinleikkaamoista ja lasiliikkeistä. Nykyään vaahtolasimurskeen tuotannossa hyödynnetään myös autojen vanhat tuulilasit sekä rakennusten vaihto- ja purkuikkunat.

– Lasia voi kierrättää ikuisesti. Siksi se on paras mahdollinen raaka-aine kiertotaloutta ajatellen, Julin tiivistää.

Menestys kasvattaa kilpailua

Julin, Koponen ja Pekkala iloitsevat menestyksekkäästä vuodesta, jonka aikana myynti kasvoi noin 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Haasteitakin yrityksellä on yhä edessään.

– Haasteet luovat myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi talonrakennuspuolella kaikkia käyttökohteita ja sovelluksia ei ole vielä selvitetty, miehet pohtivat.

Menestys tuo mukanaan myös kasvavaa kilpailua erityisesti nyt, kun koko rakennusala on heräilemässä horroksesta. Kilpailusta huolimatta Uusioaines uskoo tasaiseen kasvuun myös tulevaisuudessa.

– Nyt ei voi jäädä lepäilemään laakereilla. Rakennusliikkeet tuntevat tuotteen jo melko hyvin, mutta haluamme tuoda Foamit-vaahtolasimurskeen edut myös pienrakentajien ja suunnittelutoimistojen tietoisuuteen.