Sirpanevalainen_300_CMYK

Ammattitaitoiset työntekijät ovat siivousliikkeen tärkein voimavara

Yrittäjä Sirpa Nevalainen on työskennellyt siivousalalla jo pitkään ja siksi hän tietääkin, kuinka raskaasta työstä siivoamisessa on kyse. Nevalaisen nimeä kantavassa Siivous ja kiinteistöhuolto-yrityksessä onkin panostettu paljon työntekijöiden hyvinvointiin. Jotta kenenkään työ ei muodostuisi liian puuduttavaksi, vaihdellaan muun muassa siivoojien tehtäviä ja kohteita aina mahdollisuuksien mukaan.

Yritys satsaa paljon myös työntekijöidensä kouluttamiseen, sillä siivous on taitolaji, joka vaatii tekijöiltään monipuolista ammattitaitoa. – Kodin pinnat ja tekstiilit ovat muuttuneet paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja hyvän siivoojan onkin kouluttauduttava jatkuvasti osatakseen esimerkiksi valita oikeat pesuaineet kulloisellekin materiaalille, Nevalainen kertoo. Vanhojen työntekijöiden ohella yritys kouluttaa vuosittain myös uusia alan ammattilaisia oppisopimusten ja näyttökokeiden kautta.

Väestön ikääntyessä kotisiivouksesta on tullut nouseva trendi ja se työllistää tällä hetkellä eniten myös Nevalaisen yritystä. Kotisiivous räätälöidään aina kulloisenkin kohteen mukaan, sillä sukupolvieroista johtuen eri-ikäiset asiakkaat voivat odottaa hyvinkin erilaisia asioita. Työtä tehdään pääsääntöisesti pareittain ja asiakkaan on halutessaan mahdollistaa saada myös oma nimikkosiivoojansa.

Kotisiivouksen ohella Siivous ja kiinteistöhuolto Sirpa Nevalainen vastaa myös lukuisten kiinteistöjen puhtaudesta ja uudisrakennusten loppusiivouksesta Turun talousalueella. Yrityksen kivijalkamyymälä puolestaan löytyy aivan Raision keskustasta.