Insinööritoimisto Buildnet Oy tilattiin valvomaan As. Oy Kivisaarentiellä toteutettavaa Suomen suurinta sukitustyömaan urakkaa.

As. Oy Kivisaarentie on Suomen suurin sukitustyömaa

Yhteensä 512 asuntoa, 12 kerrostaloa ja lähes 800 asukasta. Insinööritoimisto Buildnet Oy tilattiin valvomaan As. Oy Kivisaarentiellä toteutettavaa Suomen suurinta sukitustyömaan urakkaa.

Lähtökohtana As. Oy Kivisaarentiellä oli se, että yhtiössä oli jo toteutettu vesijohtojen ja lämmitysverkoston uusimiset 2000-luvun alussa. Lisäksi asukkaat olivat yleisesti ottaen pitäneet hyvää huolta märkätiloista.

– Tätä silmällä pitäen taloyhtiön hallitus päätti, ettei rakenteita rikkovaa putkiremonttia ole järkevää toteuttaa, kertoo taloyhtiön isännöitsijä Joel Karvinen.

Alusta alkaen mukaan piti saada taho, jonka tuli valvoa projektin läpivienti ammattilaisen silmin. Työhön valikoitui Buildnet Oy, joka tuli mukaan jo aloittamaan urakoitsijan kilpailutusvaihetta.

– Meidän roolimme hankkeessa oli toimia sukitustöiden valvojana. Näen valvojan oikeastaan urakoitsijan yhteistyökumppanina. Molemmillahan on yhteinen asiakas, eli taloyhtiö, jolle tulee tarjota mahdollisimman hyvä lopputulos, toteaa Buildnetin toimitusjohtaja Tapio Falck.

Kokemuksen tuomaa taitoa

Buildnet Oy:n jokaisella sukitusvalvojalla on vähintään viiden vuoden kokemus sukitukseen liittyvistä projekteista. Se on vakuuttava luku, muut suomalaiset insinööritoimistot eivät pysty samaan. Lisäksi yhtiön valvontatyössä oleellista osaa näyttelevät oma laatujärjestelmä ja itse kehittämä sovellus, jolla pystytään havaitsemaan putkesta jopa 1 mm korkuiset rypyt ja kaulukset.

– Sukitushankkeissa on tärkeää käydä läpi tavoitteena oleva laatutaso ja käytettävät menetelmät ennen töiden aloitusta, Falck kertoo.

Kun kaikki oli projektin suhteen selvää, ja mahdolliset ongelmakohdat ratkottu jo etukäteen, ei haasteita Kivisaarentiellä juuri päässyt syntymään. Yhtään seisokkitilannetta ei tullut, ja työt etenivät koko ajan aikataulujen mukaisesti.

Lopussa kiitos seisoo

Isännöitsijä Karvinen kiittelee projektin lopputulosta. Tilaajan kannalta parasta oli se, että budjetti pysyi raameissa, aikataulut pitivät ja tekninen laatu oli juuri sitä, mitä oltiin sovittu. Myös Falckilla on selkeä näkemys asiasta.

– Sukitushankkeisiin tarvitaan ehdottomasti sukitukseen syvällisesti perehtynyt valvoja sekä asiansa osaava urakoitsija. Projektin kannalta järkevintä on ottaa valvoja mukaan jo siinä vaiheessa, kun urakoitsijaa ollaan valitsemassa. Urakoitsijana toiminut Suomen Sukittajat Oy toteutti erinomaista jälkeä, mutta kaiken kaikkiaan saumaton yhteistoiminta kaikkien kolmen, isännöitsijän, valvojan ja urakoitsijan välillä mahdollisti hankkeen onnistumisen, hän toteaa.