ahakon_solidhouse_300_CMYK

Asbestilakimuutos lisää velvollisuuksia

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Uuden asbestilain muutoksen myötä on asbestikartoitus tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin.

Asbesti ja muut terveydelle vaaralliset haitta-aineet puretaan saneeraushankkeessa aina ensimmäisenä ennen muun purkutyön aloittamista. Linjasaneerauskohteissa tyypillisimpiä alueita asbestilöydöksille ovat mm. kylpyhuoneet ja kellaritilat. 1960 – 70 luvuilla rakennetuissa kiinteistöissä asbestia on ollut käytössä eniten.

Onnistunut purkutyö alkaa aina kartoituksesta, jossa ammattitaitoa tarvitaan löytämään mahdollinen asbesti. Ahakon Oy on asbesti ja haitta-ainekartoituksiin erikoistunut vahva ja puolueeton sekä urakoitsijoista riippumaton ammattilainen. – Meillä on lähes 30 vuoden kokemus alalta, kertoo AHA-koulutuksen saanut yrittäjä, asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Olavi Ketonen.

Uuden asbestilain muutoksen myötä on varmistettava altistusalueen puhtaus luotettavasti, mikä tapahtuu mittaamalla. Alistusalueen ilmassa ei saa olla asbestia yli 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Puhtaantilanmittauksella varmistetaan terveydelle haitallisten aineiden onnistunut purkaminen ja tilan puhtaus.

Koska jälkimittaukset sekä näytteiden analysointi kestävät lähes vuorokauden, vaatii uusi lakimuutos rakennusliikkeiltä uutta organisointia työmaalla. Välittömästi näytteenoton jälkeen voidaan kuitenkin alipaineistuslaitteet siirtää jo seuraavaan kohteeseen, jolla saadaan ajankäyttö mahdollisimman tehokkaaksi, kertoo asbestipurkuyrityksen Larbacon Oy:n toimitusjohtaja Lari Viinikkala. Jokaisesta erillisestä osastoinnista on tehtävä jälkimittaukset, jolla ilmanpuhtaus varmistetaan.

– Suosittelen jo linjasaneerauksiin liittyvissä hallitusten kokouksissa miettimään tarkkaan asbestipurkuyrityksen valintaa, jotta puhdistukset saadaan kerralla onnistumaan ja näin ollen vältytään turhilta työmaan viivästyksiltä sekä kustannuksilta, kehottaa Ketonen.