varsinaissuomenkiinteistokuivaus

Asiantuntevaa kiinteistökuivausta

Kosteusvauriot ovat piinallisia ja voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia rakenteille ja terveydelle. Pintapuolisesti pieneltä vaikuttavan vedestä aiheutuneen vaurion vaikutukset ovat yleensä laajempia, kuin mitä ensi katsomalla oletetaan. Kosteusvaurion tutkimukset tulisi aloittaa kutsumalla paikalle hyvämaineinen alan ammattilainen, jotta voidaan varmistua siitä, että asiat hoidetaan oikein, nopeasti, rahaa säästäen, kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Vesivahinkoalan ammattilainen selvittää kosteusvaurion tai vesivahingon aiheuttajan, jonka yhteydessä rakenteiden vauriot ja vaurioalueet kartoitetaan. Kartoituksesta laaditaan selkeä raportti, joka toimitetaan tilaajalle. Tilaaja saa näin parhaan tiedon vaurioista ja suositelluista toimenpiteistä vahingon korjaamiseksi. Ammattilainen osaa myös neuvoa miten vahinkoja voidaan ehkäistä tulevaisuudessa.
Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin vesivahingon sattuessa. Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy:n päätoimialue on koko Varsinais-Suomi. Ripeällä toiminnalla veden leviäminen ja lisävahinkojen syntyminen voidaan estää.

varsinaissuomenkiinteistokuivaus2Kiinteistön kunnossapito vaatii pitkäjänteisyyttä ja nopeaa reagointia vahinkojen sattuessa. Kiinteistöä oikein huoltamalla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella kiinteistön arvo säilyy, kun rakenteet ovat kunnossa.
Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus hoitaa kaikkia vesivahinkoihin liittyviä töitä monen kymmenen vuoden kokemuksella. Toimitusjohtaja Caro Malmberg johtaa vuonna 1996 perustettua yritystä ja pitää toimintakonseptin monipuolisuutta ja huolellisuutta edelleen yrityksen vahvuutena. Asiakaspalvelua korostetaan työn teossa jatkuvasti, koska vahingon sattuessa vahingon kärsijän normaali elämä useasti häiriintyy, jonka vuoksi asioiden hoidossa tulee olla hienovarainen.
Henkilökunta koostuu sekä sertifioiduista kosteudenmittauksen asiantuntijoista, että rakennusalan ammattilaisista. Vahinkokohteissa tilat saadaan takaisin asumiskäyttöön nopeammin, kun työt suoritetaan saman tekijän toimesta kosteuskartoituksesta viimeisen jalkalistan asennukseen.