Auringosta sähköä

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian hyödyntämiseen. Auringonsäteilyn fotonit kuljettavat auringon säteilyenergiaa ja osuessaan aurinkokennoihin fotonit luovuttavat energiansa kennojen elektroneille. Elektronit puolestaan muodostavat sähkövirran aurinkokennojen virtajohtimiin.

Kuvaaja: Matti Välimäki

Kuvaaja: Matti Välimäki

Turun Seudun Sähköasennus Oy on aurinkosähkön puolestapuhuja. Yrityksen perustamisesta on 40 vuotta , jona aikana se on kasvanut pienistä kohteista merkittäväksi paikalliseksi toimijaksi ja saavuttanut hyvää tunnettavuutta ammattirakentajien keskuudessa. Kattavien sähköasennustöiden lisäksi Turun Seudun Sähköasennus on valtuutettu paloilmoitinliike. Viime vuosina yritys on toteuttanut muutamia ns. älytaloja, eli KNX-järjestelmiä, mutta aivan viimeisin panostus on kohdistettu aurinkoenergiajärjestelmiin.

Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja vihreää energiaa; sen tuotannosta syntyy päästöjä ja jätettä vain laitteiden valmistuksessa sekä kierrätyksessä.
Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä ja niitä on saatavina monen eri kokoisina eri tarkoituksiin. Tasasähköstä tullutta ylijäämäenergiaa voidaan syöttää takaisin valtakunnan verkkoon, jolloin energiayhtiöt maksavat siitä, tai hyödyntää käyttökohteessa varastoimalla sitä akkuihin, joista se puretaan käyttöön.

Turun Seudun Sähköasennus Oy:n toimitusjohtaja Timo Engblomin tulevaisuuden toiveet ovat, että yritys on onnistunut erikoistumaan yhä enemmän mm. paloilmoitin-, KNX- ja aurinkoenergiatoimituksiin ja siten luonut lisää mahdollisuuksia perinteisen sähköasennustyön lisäksi.