Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaikkea silloin, kun kiinteistö itse pystyy kuluttamaan kaiken tuotetun energian.

Aurinkosähkö­järjestelmät osaksi tavanomaista rakentamista

www.stul.fi

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö kiinteistöissä on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina. Maa- ja ilmalämpöpumppuja löytyy useista uudisrakennuskohteista ja myös korjausrakentamisessa niitä asennetaan. Aurinkosähköjärjestelmien määrä on vielä ollut vähäisempää, mutta tällä hetkellä kasvuvauhti on todella nopea. Syynä on ennen kaikkea se, että aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tullut taloudellisesti järkeväksi.

Aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessakin rakennettu jo vuosikymmeniä kesämökeille, joihin yleistä jakeluverkkoa ei ole kannattanut viedä. Voimakas kasvu järjestelmien rakentamisessa tällä hetkellä perustuu kuitenkin sähköverkon rinnalle liitettäviin järjestelmiin, aina muutaman kW:n laitteistosta satojen kW:n toteutuksiin.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaikkea silloin, kun kiinteistö itse pystyy kuluttamaan kaiken tuotetun energian. Sähkön hinta jakaantuu karkeasti kolmeen lähes yhtä suureen osaan: sähköenergian hinta, sähkön siirto ja verot. Kun aurinkosähkön pystyy itse kuluttamaan, hinnasta jää pois siirtomaksut ja verot. Jos kaikkea ei pysty kuluttamaan, voi ylijäämäsähkön myös myydä.

Aurinkosähköjärjestelmä muodostuu aurinkopaneeleista, invertteristä ja asennukseen kuuluvista kaapeloinneista, kytkimistä ja suojalaitteista. Aurinkopaneeli on käytännössä huoltovapaa, ja valmistajat antavat paneeleille tyypillisesti 25 vuoden takuun. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1 kW paneelin huipputehosta saa vuoden aikana lähes 1 000 kWh energiaa. 1 kW teho taas edellyttää noin 6 m2 paneelipinta-alaa.

Asuinkiinteistöjen katoille voidaan helposti sijoittaa paneeleita muutamasta kilowatista muutamaan kymmeneen kilowattiin saakka kiinteistön koosta riippuen. Optimaalisin paneelin asennussuunta on etelään, mutta paneeleita voidaan järkevästi asentaa tehon olennaisesti putoamatta, vaikkei tuo suunta olisikaan mahdollinen. Käytännössä tuotanto rajoittuu maaliskuulta lokakuuhun, talvikuukausina paneeleista ei saa tuottoa. Kesän pitkien valoisten päivien ansiosta vuosituotanto ei kuitenkaan merkittävästi poikkea esimerkiksi Saksassa saatavalta määrältä.

Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää, vaatiiko rakentaminen esimerkiksi toimenpideilmoitusta. Ehdot vaihtelevat kunnittain, mutta suuntauksena on liittämisen helpottaminen. Lisäksi pitää olla yhteydessä alueen sähkönjakeluverkon haltijaan, mikäli laitteisto on yhteydessä jakeluverkkoon. Verkkoyhtiö tarkastaa, että laitteisto voidaan liittää ilman, että se aiheuttaa haittaa jakeluverkkoon.

Aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen erikoistuneita yrityksiä on lukuisia. Kyseessä on sähköasennustyö, jolloin yrityksellä tulee olla sähköurakointioikeudet. Yleensä hankinta kannattaa tehdä kokonaishankintana, jolloin toimittaja vastaa kaikesta eikä tule ongelmia esimerkiksi urakkarajojen suhteen. Korjausrakentamiskohteissa on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Rakentamismääräykset ovat uusiutumassa lähivuosina, ja rakennuksilta edellytetään entistä pienempää kokonaisenergian kulutusta. Kiinteistön vuosittaista ostoenergian kulutusta voidaan pienentää tuottamalla osa energiasta itse esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmällä. Lisäksi kyseessä on puhdas energiatuotantomuoto. Lähivuosina aurinkosähköjärjestelmistä on tulossa osa kiinteistön normaalia varustusta.