Betonin kosteudenkestävyys on rakennusmateriaalien parhaimmistoa.

Betoni on edelleen se luotettavin valinta

Kemijärven ratasillassa ja Turun sairaalatyömaalla viime vuoden loppupuolella paljastuneet laatuongelmat heittivät pitkän varjon koko betonirakentamisen ylle. Kun asiaa on selvitetty, ongelmien on havaittu liittyvän vaativissa infrarakenteissa käytettävään suolapakkaskestävään niin sanottuun P-lukubetoniin. P-lukubetoneissa käytetty notkistava lisäaine on joissakin tapauksissa nostanut betonin ilmapitoisuuden paljon suunniteltua korkeammaksi, jolloin betonin lujuus on jäänyt tavoiteltua alhaisemmaksi.

Jussi Mattila näkee betonin vahvuudet muun muassa kosteus-, murto- ja paloturvallisuudessa.

Jussi Mattila näkee betonin vahvuudet muun muassa kosteus-, murto- ja paloturvallisuudessa.

Normaalista rakennebetonista tehdyissä talonrakenteissa ei ole havaittu vastaavia ongelmia. Taloprojektia toteuttava voi siten luottaa saavansa lujuudeltaan juuri sellaista betonia, mitä on tilannutkin. Tämän lisäksi betonin mukana saa myös paljon muuta turvallisuutta, joka tulee sisäänrakennettuna materiaaliin.

Betoni on kosteuskestävyydeltään rakennusmateriaalien parhaimmistoa. Kosteusturvallisimmat märkätilat tehdään aina kivirakenteisina, useimmiten juuri betonista. Samasta kosteudenkestävyydestä on paljon hyötyä myös silloin, jos työmaalla tai valmiissa rakennuksessa sattuu jokin vesivahinko, kuten katto- tai putkivuoto. Rakenteet voidaan kuivattaa, eikä laajoja purkutöitä tarvita.

Turvallisuutta on myös hyvä palonkestävyys. Kivitalossa huoneistopalo leviää äärimäisen harvoin toiseen huoneistoon. Tällä on merkitystä erityisesti kytketyissä pientaloissa, koska niissä palonsammutuslaitteistot ovat harvinaisuus

Turvallisuuteen voi lukea myös murtoturvallisuuden. Kivitaloon ei tulla seinän läpi huomaamatta rötöstelemään, kuten joissakin kevytrakenteisissa marketeissa on tapahtunut.

Kivitalo on ollut perinteisesti se luotettavin ja arvostetuin vaihtoehto. Ja se on sitä myös tänään.

Jussi Mattila
Toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry