finnish_place_branding_solid_house_300_CMYK

Brändäyksestä apua aluesuunnitteluun

Tutustu yritykseen www.fpb.fi

Kun paikkaan liittyy myönteisiä ja houkuttelevia mielikuvia, sinne halutaan ja siellä viihdytään. Kuin itsestään myös asuntojen arvo nousee

Yrittäjä Sari Klinga on oman alansa uranuurtaja. Hänen yrityksensä Finnish Place Branding Oy tekee Suomessa vielä melko tuntematonta paikkabrändäystä. Euroopasta ja Yhdysvalloista rantautunut asumisen brändäys on keskittynyt luomaan myönteisiä mielikuvia eri alueista ja paikoista.

Kipinän alalle Klinga on saanut opiskeluidensa kautta. Pääaineenaan talousmaantiedettä Turun kauppakorkeakoulussa opiskeleva Klinga kirjoitti kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmansa asuinalueiden brändäyksestä Suomessa. Tällä hetkellä työn alla on väitöskirja. Kiinnostus alaan ja lapsuudenkodista saatu kokemus yrittäjyydestä ovat tuoneet Klingan tähän pisteeseen. – Olen tällä hetkellä omassa unelmatyössäni, hän naurahtaa.

Kokonaisvaltaista brändäystä

Klingan Finnish Place Brandingillä on kokonaisvaltainen brändäys-paketti hallussa. Toisin kuin paikkamarkkinointia tekevät mainostoimistot, Klinga on mukana koko projektin ajan. – Mainostoimistojen tekemä markkinointi ei ole ratkaisu asumisen ongelmiin. He keskittyvät pelkästään alueen visuaaliseen ilmeeseen eivätkä ole mukana alueen kokonaissuunnittelussa, Klinga sanoo. – Suomessa on puhuttu paljon asuinalueiden imagon rakentamisesta, mutta se on vain yksi osa brändiä. Brändiin liittyy lisäksi identiteetti, viestintä ja lisäarvon rakentaminen.

Paikkabrändäys lähteekin parhaimmassa tapauksessa liikkeelle jo asuinalueen kaavoitus-vaiheessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa Klinga pääsee projektiin mukaan, sitä parempi brändi paikalle pystytään luomaan. Alueen houkuttavuuden lisäämisen lisäksi paikkabrändäyksellä pyritään takaamaan turvalliset asuin olot estämällä mm. tulevia sosiaalisia ongelmia. Vaikka asuinalueet ovat eriarvoisia usein jo lähtökohdiltaan, Klingan mielestä asuinalueet tulisi suunnitella siten, että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään elämään alueesta riippumatta. – Eräässä Oulun kohteessa oli mukana esim. sosiaalitoimi. Tämän kaltaista apua alueiden suunnittelussa pitäisi hyödyntää enemmän, Klinga miettii.

” Tällä hetkellä hyvinkin tavallinen on tilanne, jossa upeille paikoille rakennetut vanhat teollisuus- ja tehdasalueet ovat toiminnan lopettamisen jälkeen autioituneet ja tilalle halutaan rakentaa asuinalue. ”

Suunnittelun lisäksi Klinga auttaa kaupunkeja, kuntia ja yksityisiä rakennusliikkeitä markkinoinnissa ja viestinnän suunnittelussa sekä pitää brändikoulutusta mm. kuntatasolla. Tällä hetkellä Klinga on mukana kehittämässä muun muassa Ikaalisten ja Iisalmen houkuttavuutta asuinpaikkana ja yrittämisen paikkana. Tulevaisuudessa hän toivoisikin pääsevänsä yhä enemmän kehittämään asumisen brändien lisäksi kuntien ja kaupunkien yrityselämää.

Klingan tarjoamat kokonaisvaltaiset brändäys-palvelut vaativat laaja-alaisen tietopohjan. Uusista asuinalueista ja rakennushankkeista on oltava selvillä, ja yhteiskuntarakenteet ja sosiaalinen puoli on oltava hallussa. Lisäksi kaikki tiedot rakentamisesta ja kaavoituksesta sekä lakiuudistuksista ovat hyödyksi. – Kyllä tässä on lehtiä luettava. Onneksi kysymällä asiat aina selviävät, Klinga hymyilee.

Hyvä brändi vaikuttaa mielikuviin

Brändäyksen lähtökohta ja päämäärä on muuttaa ihmisten mielikuvia. Tällä hetkellä hyvinkin tavallinen on tilanne, jossa upeille paikoille rakennetut vanhat teollisuus- ja tehdasalueet ovat toiminnan lopettamisen jälkeen autioituneet ja tilalle halutaan rakentaa asuinalue. Vanhoihin alueisiin liittyy usein paljon hyviä muistoja ja uuden rakentamista vastustetaan. Hyvällä brändäyksellä pystytään kuitenkin vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja odotuksiin tulevasta asuinalueesta. Näin on käynyt esimerkiksi Oulun eräässä kohteessa, jossa korkeiden kerrostalojen pelättiin peittävän kauniin merinäköalan. – Ihmisiä täytyy tulla vastaan. On hyvin tärkeää kertoa avoimesti rakennushankkeesta ja tulevasta asuinalueesta, Klinga sanoo.

Kun brändi on onnistunut, asukas tietää saavansa asunnon myytyä ja saavansa siitä kaiken lisäksi hyvän hinnan. Klinga itse suhtautuu rakennushankkeisiin vakavasti ja toivoo niin myös rakennusliikkeiltä. – Ei ole järkevää suunnitella asuinaluetta niin huonosti, että sen arvo laskee. On myös hienoa että uusia innovaatioita kehitetään. Niiden kustannuksella ei kuitenkaan saa unohtaa perusasumista. Kaikki ovat oikeutettuja laadukkaaseen asumiseen, asunto on suuri investointi.

Kun asunnon ostaa, tulee siitä ennen pitkää koti. Kodista ja asuinympäristöstä huolehtiminen on tärkeää jo oman mukavuuden, mutta myös asuinalueen yleisen viihtyvyyden kannalta. – Jos pihalla näkee roskan, sen voi noukkia roskakoriin. Huolehtikaa taloistanne ja pitäkää ne päivitettyinä ja hyvännäköisinä, Klinga naurahtaa.