SM_maanpää_solid_house_300_CMYK

Ennakkoselvitykset kannattavat

Ennen varsinaisen rakentamisen alkamistakin työmaalta löytyy monenlaista tehtävää. Huolellisilla esiselvityksillä ja suunnittelulla on suuri vaikutus myös valmiiseen lopputulokseen.

SM Maanpää Oy tarjoaa asiakkailleen maaperämittauksia ja -tutkimuksia sekä geosuunnittelua pääsääntöisesti Turun markkina-alueella. Maaperän laadun ennakkoselvitys on jo määräystenkin mukaan suoritettava jokaisen rakennushankkeen yhteydessä, ja tyypillinen SM Maanpään toimeksianto onkin rakennusliikkeen tilaama pohjatutkimus esimerkiksi kerrostalotontille. Tutkimus alkaa tontin aiemman käyttöhistorian selvityksellä ja tarkoilla mittauksilla sekä tontilla että sen lähiympäristössä. Sen jälkeen koittaa itse selvitysosuus, eli maaperän tutkiminen kairavaunun avulla, jolloin määritetään maakerrokset, maan lujuudet ja ominaisuudet sekä kallion pinnat. Tutkimusten jälkeen työ jatkuu toimistossa kunnes valmiit suunnitelmat voidaan toimittaa edelleen ammattirakentajille. – Toisin kuin arkkitehdeillä, kaikki meidän suunnitelmamme jäävät lopulta piiloon, naurahtaa yrityksen toimitusjohtaja Sauli Maanpää. Merkitykseltään työ ei ole silti yhtään sen vähäisempää, – päinvastoin.

Tutkimusten hyödyt

Maaperätutkimukset ja kunnolliset suunnitelmat vaikuttavat konkreettisimmillaan siihen, etteivät esim. valmiit pihat painu ja että lattiat pysyvät suorassa. Esiselvitysten avulla voidaan vaikuttaa myös kaavoitukseen: – Esimerkiksi Turun Skanssin alueella on maaperämittausten myötä määritetty, mihin kannattaa sijoittaa rakennukset, mihin puolestaan kadut ja puistot, kertoo Maanpää.  Jos tutkimusten kanssa ollaan liikkeellä tarpeeksi ajoissa, voi niillä säästää myös selvää rahaa. – Maaperä vaikuttaa mm. valittavaan talotyyppiin. Jos suunnitelmia joudutaan yllätysten vuoksi muuttamaan työn aikana, kasvavat myös kustannukset.

Kaikki tämä osoittaa, ettei tutkimuksille suinkaan kannata viitata kintaalla, eikä ammattilaisen työtä rajoittaa liikaa. Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi tutkimuksia on parempi tehdä liikaa kuin liian vähän.

Vahvuus löytyy henkilöstöstä

Viime aikoina SM Maanpää on toiminut paljon Turun vanhoilla teollisuusalueilla, joille on alettu rakentaa asuintaloja. Pienestä koostaan huolimatta yrityksellä riittää kapasiteettia 20–40 toimeksiantoon per kuukausi ja tästä on kiittäminen laadukasta tutkimuskalustoa ja kouluttautunutta henkilöstöä. – Vaikka maaperä itsessään ei ole muuttunut miksikään, on tekniikka kehittynyt huimin harppauksin. Jotta pysymme aina ajan tasalla, käymme monenlaisia kursseja, ja onpa suunnittelijamme valmistunut diplomi-insinööriksikin työnsä ohella, kertoo Maanpää.

SM Maanpäässä on muutenkin totuttu katselemaan ympärille avoimin mielin. Vaikka toiminta painottuukin pääosin Varsinais-Suomeen, vallitsee yrityksessä silti kansainvälinen ilmapiiri. Maastohenkilöstöön kuuluu niin Ukrainasta, Bosniasta kuin Albaniastakin Suomeen muuttaneita ja Suomessa opiskelleita alansa osaajia. Yritys panostaa mielellään myös nuoriin ja tekee yhteistyötä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa.