Insinööritoimisto_varsinais-suomen_kalliotekniikka_solid_house_300_CMYK

Ennakointi säästää monelta

Kun suunnitelmissa on suorittaa tärinää aiheuttavia työtehtäviä kuten paalutuksia tai räjäytyksiä, on aika kutsua apuun Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy. Konsulttitoimiston tehtäviin kuuluu niin etukäteen suoritettavat kiinteistökatselmukset, ympäristöselvitykset ja laitteiston tärinävaimennukset kuin itse räjäytystöiden valvonta ja tärinämittaukset niiden aikana. Kaukovalvontajärjestelmien avulla mittausten tulokset saadaan välitettyä nopeasti digitaalisessa muodossa kaikille asianosaisille. Insinööritoimisto on toiminut muutaman työntekijänsä voimin Turussa jo lähes 25 vuotta, Helsingissä sijaitseva emoyritys vielä parikymmentä vuotta sitäkin pidempään.

” Tilanteen selvittäminen etukäteen kannattaa aina.. ”

Kiinteistökatselmukset ovat osa hyvää rakennustapaa, sillä niiden avulla voidaan välttää monia kiistoja. – Kun ennen räjäytystä naapurikiinteistöt käydään ammattilaisen avustuksella läpi ja mahdolliset viat kirjataan ylös, ei vahingon selvittely sen sattuessa ole niin vaikeaa, kertoo aluepäällikkö Kimmo Haverinen. Louhintatöihin puolestaan kuuluu aina jossain mittakaavassa ympäristöselvitys, jonka aikana arvioidaan, onko ympäristössä jotain varottavaa. Haastavimpia kohteita ovat sairaala-alueet, joissa huomioon tulee ottaa sekä ihmisten että laitteiden turvallisuus.

Tilanteen selvittäminen etukäteen kannattaa aina, koska silloin myös urakkakilpailutus sujuu mallikkaasti. Eikä ennakointi koske pelkästään isoja julkisia kohteita, vaan myös omakotitalotyömaita. Muutamien satasten investointi ammattilaisen etukäteisselvityksiin voi säästää monilta ikäviltä yllätyksiltä ja lisäkustannuksilta.