Ensiluokkaista putoamis­suojausta

Korkeuksissa toimiminen on putoamisvaaran takia aina riski. Turvallisuusmääräykset ovat kuitenkin useimmilla aloilla tiukentuneet, ja ihmisten oma valveutuneisuus parantunut. Arakno-tekniikka on toiminnallaan sekä laadukkaiden tuotteidensa avulla onnistunut nostamaan turvallisuuden tasoa mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä.

araknotekniikka2Yrittäjä Janne Varjonen on putoamissuojainasiantuntija ja toimii sekä köysiteknikon että kouluttajan tehtävissä. Toimiessaan peltiseppänä hän osasi jo arvostaa turvatuotteita. Niiden monipuolistumisen vuoksi hän tutustui köysien varassa työskentelyyn, ja totesi sen myötä olevansa väärällä alalla. Varjonen siirtyikin lopulta pääsääntöisesti tekemään köysien varassa suoritettavia töitä.
Arakno-tekniikka tarjoaa monipuolista putoamissuojausta erinäisten laitteistojen, järjestelmien ja välineiden muodossa. Järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja asentaa, mutta tarpeen vaatiessa Arakno-tekniikan asennustiimi hoitaa myös asennustyön asiak­kaan toimitiloissa. Yrityksen asiantuntijat suunnittelevat edullisesti jokaisen asiakkaan tarpeita vastaavan järjestelmän, ja löytävät pitkän kokemuksensa avulla aina järkevän ratkaisun. Esimerkiksi kattotöissä ankkurointipisteet palvelevat tarkoitustaan, kun taas teollisuudessa on järkevämpää käyttää kisko- tai vaijerijärjestelmää, joka nopeuttaa työntekoa ja parantaa turvallisuuden tasoa huomattavasti. Arakno-tekniikka huolehtii itse laadukkaiden tuotteiden maahantuonnista.

Turvallisuuteen ollaan valmiita panostamaan

Putoamissuojausvälineitä tulisi aina käyttää toimenpiteissä, joissa on putoamisen vaara. Tästä syystä Arakno-tekniikka palvelee pääasiassa teollisuutta ja asunto-osakeyhtiöitä. – Teollisuudessa käydään usein paikoissa, joissa on putoamisvaara. Asiakkaat ovat onneksi huomanneet, että tapaturmat maksavat huomattavasti enemmän kuin ennaltaehkäisevät turvallisuustoimen­piteet. Varjosen mukaan on tärkeää, että työpaikalla turvallisuudesta vastaava henkilö tietää kaikista olemassa olevista, turvallisuutta edistävistä mahdollisuuksista. Arakno-tekniikan toimitiloissa voi tutustua valikoimaan ja saada neuvoa alan ammattilaisilta.

– Kannattaa tutustua moderniin laitteistoon ja muistaa, että turvallisuuden takaaminen ei ole pelkkä kustannuskysymys.

Teollisuudessa käydään usein paikoissa, joissa on putoamisvaara.