Markulansementtivalimo_solid_house

Entistä kauniimpaa kiveä pihaan

Kun maa sulaa ja kuivuu, Ari Markulan sementtivalimolla puurtaminen alkaa; piharakentaminen herää, mikä tarkoittaa tilauksia tehtaalta. Markulan Sementtivalimon valmistamat käytävälaatat sekä päällyste-, reuna- ja muurikivet ovat haluttuja tuotteita pihan kaunistamisessa. Vaikka Markula lähinnä harjoittaa sarjatuotantoa, ovat asiakkaiden tilaamat erikoistuotteet tervetullutta vaihtelua.

Pihakivetys on osoittautunut äärimmäisen yrittäjäystävälliseksi tuotteeksi, sillä ihmiset panostavat yhä enemmän omaan pihaansa. Nykyisin suositaan erityisesti harmaata ja mustaa, kun taas aiemmin hyvinkin haluttu punainen väri on jäänyt taka-alalle. Markula pystyy myös luomaan erikoisvärejä, sillä värisekoitukset ovat osoittautuneet suosituiksi.

– Voimme luoda uusia sävyjä asiakkaille, jotka kaipaavat jotakin valtavirrasta poikkeavaa.

Menestyäkseen markkinoilla on koko ajan kehitettävä uutta, sillä Markulan mukaan trendit vaihtelevat tasaiseen tahtiin ja ihmiset hakevat jatkuvasti uusinta uutta. Hän on itse päävastuussa tuoteideoinnista, mutta hakee tukea usein jälleen myyjiltään. Myös tutustumalla Eurooppalaiseen ympäristörakentamiseen Markula kerää inspiraatiota tuoterepertuaariin.

Markulan Sementtivalimon hyvä työllisyystilanne johtuu pitkälti pienen valimon joustavasta työnteosta, tuotantolinjojen toimivuudesta ja pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. Pitkä historia on myös kantanut oman kortensa kekoon; yritys on Markulan isän peruja 1960-luvulta.