nordea

Hanke tiedossa, entä rahoitus?

Haastattelimme yritysrahoituksen asiantuntijaa ja kysyimme häneltä rahoitusnäkymistä.

Kuka olet ja mitä teet?

Nimeni on Jouko Grönroos ja toimin Nordean Turun yrityskonttorin johtajana eli käytännössä vastaan pienten ja keskisuurten yritysten pankkiasioiden hoidosta Turun talousalueella. Tiimissämme työskentelee 16 pankkialan ammattilaista. Pankki-ikää on itselleni kertynyt Nordeassa ja sen edeltäjissä 20 vuotta, lähinnä yritysrahoituksen eri tehtävissä.

Miten pankki vastaa (rakennusalan) yrittäjien haasteeseen saada rahoitusta investoinneilleen?

Rahoitusta löytyy aina hyville hankkeille. Mikäli omarahoitusosuus on kunnossa ja investoinnin kassavirta riittävällä tasolla, ei rahoitus muodostu ongelmaksi. Yhä kiristyvä pankkien sääntely ja tuottovaatimukset ovat toki johtaneet marginaalien hienoiseen nousuun, mutta edelleen hinnat ovat maltillisilla tasoilla. Asiakkaan taloudellinen tilanne toimii aikaisempaa enemmän hinnoittelun pohjana nyt ja tulevaisuudessa. Pankki arvioi aina kokonaisuutta rahoitusta miettiessään. Rahoituspäätökseen vaikuttaa esimerkiksi toimialan tilanne, yrittäjän kokemus ja investointi realistisella tasolla yrityksen tilanteeseen nähden. Itse asiassa Nordean yritysrahoitus on ollut viime vuodet reippaassa kasvussa.

Miten pankki neuvoo pk –yrittäjiä toimimaan tässä taloustilanteessa?

Tämän ja ensi vuoden talouden kasvunäkymät ovat vielä vaatimattomat, joten kannattaa tarkoin miettiä tulevia investointeja ja niiden vaikutuksia yrityksen tilanteeseen. Kokonaisuudessaan rahoituksen hinta on kuitenkin maltillisella tasolla, mikä tuo osaltaan joustoa kassatilanteeseen. Omia varoja kannattaa käyttää investointeihin, jotta vieraan pääoman määrä ei muodostu liian suureksi.

nordea2Mitkä ovat Nordean Yrityspankin kilpailuvaltit?

Nordea on pohjoismaiden johtava yrityspankki. Yritysasiakkaita on yli 600.000, mukaan lukien 500 suurinta yritystä. Nordean taloudellinen asema on vahva ja luottoluokitus AA, mikä takaa asiakkaillemme turvallisen selkänojan myös talouden heikoimpina aikoina kuten nyt. Nordea on yksi Euroopan arvostetuimmista pankeista, mm. The Banker –lehti valitsi Nordean vuonna 2012 suurimpien eurooppalaisten pankkien joukosta vuoden parhaaksi pankiksi Läntisessä Euroopassa, Tanskassa ja Suomessa.

Rahoitusta löytyy aina hyville hankkeille.

Nordeassa suurella osalla asiakkaista on oma yhteyshenkilö, joka hoitaa yhdessä asiantuntijatiimin kanssa asiakkaan palvelutarpeita. Kyseeseen tulevat mm. Cash Management-, Markets-, Nordea Rahoitus-, Private Banking- ja Sijoitusasiantuntija –palvelut. Lisäksi asiakkaaseen ollaan yhteydessä säännöllisesti, tilanteesta riippuen 1-4 kertaa vuodessa. Yhteyshenkilö tuntee hyvin asiakkaan liiketoiminnan, mikä mahdollistaa yhteistyön sujuvuuden, palvelun joustavuuden ja oikeiden tuotteiden/palvelujen tarjoamisen. Tämän lisäksi henkilökohtaisten pankkiasioiden hoito onnistuu oman yhteyshenkilön kautta.