Harvojen taitama erikoisala

 

www.pva-palvelu.fi

Pohjaveden alennus on rakentamisen osa-alue, jota edes kaikki rakennusalan ammattilaiset eivät täysin tunne. Onneksi apuun voi aina pyytää alaan erikoistuneen PVA-Palvelu Oy:n.

Tietyissä rakennusprojekteissa, kuten alikulkusiltojen rakentamisessa tai viemärikaivojen kaivamisessa saatetaan työmaalla tarvita pohjaveden alennusta. – Kun pohjavesipinnan alapuolelle kaivetaan syvä kaivanto, tapahtuu maapohjassa hydraulinen murtuma. Tällöin maahiukkaset alkavat kellua veden pinnalla ja virtaavat sen mukana kaivantoon, joka sitten leviää hallitsemattomasti. Jos maaperään kuitenkin synnytetään pumpun, putkiston ja imukärkien avulla alipaine, saadaan maakerros kuivatettua ja vesi lakkaa valumasta kaivantoon, kertoo Mika Suominen pelkästään pohjaveden alennuksiin erikoistuneesta PVA-Palvelu Oy:stä.

Pohjaveden alennuksia pystytään tekemään ympäri vuoden, vaikkakin talvella putkia joudutaan eristämään jäätymisen estämiseksi. Laitteiston asentamiseen menee yleensä 1-3 päivää ja maaperä alkaa kuivua aikavälillä muutamasta päivästä viikkoon.

Kiinnostus alaan heräsi jo varhain

Pohjaveden alentaminen tekniikkana ja siihen tarvittavat alipainegeneraattori ja imukärjet on kehitetty 1950–60-luvun Englannissa. Tänä päivänä suurin osa työssä käytettävistä pumpuista on kuitenkin saksalaista alkuperää.

Vaikka pohjaveden alentaminen ei Suomisen mukaan ole tekniikkana erityisen monimutkainen, ei moni rakennusalan ammattilainenkaan silti tunne sitä tarkalleen. – Kilpailua erikoisalalla on jonkin verran, mutta moni laitteiston omistava firma tekee pohjaveden alennuksia vain silloin tällöin, eikä laitteita siksi välttämättä osata käyttää ja huoltaa tarpeeksi hyvin. Omat työntekijäni toimivat pelkästään pohjaveden alennusten parissa ja tietävät siten tarkalleen mitä tekevät, Suominen kertoo.

Suomisen oma kiinnostus harvinaista erikoisalaa kohtaan heräsi ensimmäisen kerran insinööriopintojen aikana. – Valmistuttuani toimin Porissa siltatyömailla, jolloin kiinnostuin aiheesta entistä enemmän. Tein pohjaveden alennuksia ensin toisen yritykseni eli Ruoppaus P. Suominen Oy:n alla, mutta vuonna 2007 ostin erään yrityksen liiketoiminnan ja kaluston ja päätin perustaa oman toiminimen tällekin palvelulle, kertaa Suominen PVA-Palvelu Oy:n syntyhistoriaa.

Työmaita ympäri Suomen

Koska erikoisalan taitajia ei löydy maastamme määrättömästi, ovat PVA-Palvelu Oy:n työmaat levittäytyneet laajalle alueelle ympäri Suomen. – Tällä hetkellä pohjoisin kohteemme on viemärisaneeraustyömaa Kemin paperitehtaalla. Myös Lappeenrannassa on käynnissä yksi kohde ja pääkaupunkiseudulla useampia, Suominen laskeskelee.

Ympäri maata sijaitsevien työmaiden hallinnoiminen ei Suomisen mukaan ole erityisen haastavaa. Mies tuntee eri alueiden maaperät ja tietää siksi milloin pohjaveden alennusta luultavasti tarvitaan. – Esimerkiksi Turussa ongelmia ei ilmaannu, sillä vesi ei kulje savisessa maastossa. Kallio- ja moreenialueet toimivat samoin, kun taas kitkamaalajeista, kuten hiekasta puhuttaessa pohjaveden alennusta yleensä tarvitaan, Suominen kertoo.

Laitteistot kehittyvät ja kasvavat

PVA-Palvelu Oy:n palkkalistoilla on tällä hetkellä kolme työntekijää, jotka toimivat pelkästään pohjaveden alennusten parissa. – Sesongit näkyvät meidänkin alallamme ja työn määrä riippuu aina taloustilanteesta. Tänä keväänä näkyvissä on ollut taas hieman piristymisen merkkejä, Suominen toteaa.

Varsinaisia laajentumissuunnitelmia PVA-Palvelu Oy:llä ei ole, mutta hommaa kehitetään silti jatkuvasti esimerkiksi kalustohankintojen kautta. – Meillä on jo nyt käytössämme niin paljon laitteita, että pystymme kuivattamaan isompiakin alueita. Työmaiden koko vaihtelee muutamasta kymmenestä neliöstä melkein hehtaariin, jolloin tarvitaan useampia pumppuja ja imukärkiä, Suominen kertoo.

Alan kuin omat taskunsa tunteva Suominen kehittelee myös itse jatkuvasti uusia ratkaisuja asentajiensa työtä helpottamaan. – Tällä hetkellä rakenteilla on poralaite, ja hiljattain kehitin myös hälyttimen, joka ilmoittaa, mikäli maaperään synnytetty alipaine katoaa, hän luettelee.