Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muuttaa Ilmalan Aseman uusiin tiloihin.

HSY arvostaa saavutettavuutta ja monitilatyöympäristöä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muuttaa Ilmalan Aseman uusiin tiloihin. – Arvostamme kohteen saavutettavuutta sekä modernia monitilatyöympäristöä, toimitusjohtaja Raimo Inkinen toteaa.

Ilmalan Aseman uuden toimitilatalon ehdoton vahvuus on sen poikkeuksellisen suuri kerrosala, joka tarjoaa uusia ulottuvuuksia horisontaaliseen tilankäyttöön. Kun kerrosala on jopa 2.300 m2, voi suurikin organisaatio toimia yhdessä tasossa. – Meillä on kolmisensataa toimistotyöntekijää ja nyt saamme kaikki saman katon alle, sillä olemme tähän saakka työskennelleet kolmessa – tosin lähekkäin sijaitsevassa – kiinteistössä. Tilat on rakennettu toiveidemme mukaan mahdollisimman avoimeksi tilaksi, jolloin arjessa syntyy luontaisia kohtaamisia. Meidän työssä korostuu yhdessä tekeminen ja uskon, että uudessa työympäristössä madaltuvat myös organisaation sisäiset raja-aidat. Olemme myös iloisia siitä, että olemme päässeet vaikuttamaan kohteen suunnitteluun alusta lähtien.

Uudenlainen tapa työskennellä

HSY:n tiloihin rakentuu monitilatyöympäristö. – Se tarkoittaa, että osalle tulee oma työpiste ja osalle ei, koska työn luonne ei sitä edellytä. Työympäristö ei suinkaan ole pelkkää avotilaa, vaan sieltä löytyy monenlaisia tiloja, joista voi valita oman työnsä luonteeseen sopivimman. Sekin on tärkeää, että kohteessa yhdistyvät keskeinen sijainti, hyvät julkiset kulkuyhteydet sekä saavutettavuus pyörällä ja jalan. Tätä tukevat hyvät sosiaalitilat ja pyöräparkit. Arvostamme suuresti myös kohteen energiatehokkuutta ja Leed platina -ympäristöluokitusta.

Palveluja ympäristöä säästäen

Vihreät arvot ovat luonnollisesti tärkeitä HSY:lle. – Tuotamme korkealaatuista juomavettä pääkaupunkiseudun asukkaille ja huolehdimme syntyvien jätevesien puhdistamisesta tehokkaasti. Hoidamme jätehuoltoa ja jätemateriaalien oikeaa käsittelyä. Mittaamme ilmanlaatua seudulla ja raportoimme siitä ajantasaisesti. Nämä palvelut pyrimme hoitamaan mahdollisimman resurssitehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Edistämme omalta osaltamme myös materiaalien ja ravinteiden hyötykäyttöä sekä kiertotaloutta.

 

HSY on myös merkittävä ympäristövaikuttaja. – Kampanjoimme ympäristöasioista ja neuvomme asukkaita muun muassa jätteiden lajittelussa. Edistämme ympäristön huomioimista seudun kaupunkien ja muiden toimijoiden suunnitelmissa laatimalla vuosittain lukuisia viranomaislausuntoja. Tuottamallamme seutu- ja ympäristötiedolla autamme päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja tutkimuslaitoksia terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomisessa.

Tärkeä linkki isännöitsijöille ja taloyhtiöille

Inkinen muistuttaa, että HSY järjestää vuosittain myös Isännöitsijäseminaarin. – Tavoitteenamme on lisätä entisestään myös sähköisiä palveluja ja yhteistoimintaa isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden suuntaan. Uutta on myös se, että pyrimme entistä enemmän tavoittamaan asukkaatkin esim. vesihuoltokatkoksista tekstiviestein.