Ande_solid_house_3_300_CMYK

Hydraulinen kiilausmenetelmä yhä suositumpi louhintatöissä

Oy Ande Ab on maanrakennusyritys, jonka keskeinen toiminta perustuu louhintatöihin Pirkanmaa-Uusimaa-Varsinais-Suomi -akselilla. Vuonna 2009 perustettu yritys palvelee korjaus- ja uudisrakentajia sekä alihankkijana suuria louhintayrityksiä haasteellisissa ja moninaisissa räjäytystöissä. Andella on myös valmiudet hoitaa kaikki pohjatyöt anturan alapintaan asti. – Suuri osa tilauksista koskee kuitenkin yllätyksiä työmailla, kun kesken rakentamisen törmätään kallioon, yrittäjä Antti Ääri kertoo.

Ande on valmis hoitamaan hyvinkin haasteelliset työt. Louhintatyöt tehdään usein muiden rakennusten välittömässä läheisyydessä, ja Andella on mm. kokemusta kohteesta, jossa louhittiin räjähteillä talon alakerrassa. – Nykyään käytämme sellaisissa kohteissa hydraulista kiilausmenetelmää, sillä asiakkaat mieltävät sen turvallisempana ja parempana vaihtoehtona. Menetelmänä se on helpommin hyväksyttävissä kuin räjäytys talon sisällä.

Juuri tilaajien toivomuksista yritys on laajentanut työmenetelmiään räjähteettömään kiven irrotusmenetelmään, eli hydraulitoimiseen kiilaukseen. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa tulisi välttää tärinää tai estää kiven sinkoutumista. Hydraulisen kiilausmenetelmän laite toimii sähköllä, joten sitä on helppo käyttää missä kohteessa vain. Anden kompressorilla voidaan myös tuottaa sähköä laitteeseen, joten kiilausmenetelmän käyttö on mahdollista myös kohteissa, joissa ei itsessään ole sähköä.

Erinomaisen ammattitaidon ja hyvien työmenetelmien lisäksi Ääri kertoo yrityksen menestyksen perustuvan luottamukseen ja rehellisyyteen. – Pidämme kiinni sovitusta, toimimme avoimesti ja pysymme aikataulussa.