Vahanen-5_2015_solid-House_300_CMYK

Hyvin suunniteltu on lähes tehty

Neljä vuotta Porissa toimineen Vahanen-yhtiöiden toimipisteen projektinjohto hoitaa asiakkaan edun mukaisesti kaiken kokoiset rakennushankkeet. Rakennuttamispalveluiden lisäksi toimipisteen palveluihin kuuluvat julkisivujen korjaussuunnittelu ja kuntotutkimus, sisäilma- ja rakennusfysikaaliset selvitykset sekä LVI-suunnittelu. Porin toimipisteen palvelut on suunnattu erityisesti kunnille, kaupungeille ja ammattiasiakkaille.

Projektinjohto mukana hankkeessa alusta loppuun

Vahasen projektinjohto ja -valvontapalvelut sopivat niin uudis- ja korjausrakentamiseen kuin uudisrakentamista ja saneerausta yhdisteleviin projekteihinkin. Myöskään projektin laajuudella ei ole merkitystä. Läpikäytävät työvaiheet ovat projektikohtaisia, mutta erityisesti hankesuunnittelun merkitys hankkeen läpiviemisessä on suuri. Jokainen työvaihe on kuitenkin tärkeä ja vaatii erilaista ammattitaitoa, siksi Vahasella on omat huippuasiantuntijansa eri työvaiheisiin.

Hankesuunnittelun tarkoituksena on välttyä suurimmilta yllätyksiltä toteutussuunnitelma- sekä rakennusvaiheessa ja tuoda toteutussuunnitteluun erityistä lisäarvoa. Hankesuunnittelua ei kuitenkaan tehdä turhaan: jos selvät raamit projektille ovat jo valmiina, ei hankesuunnittelua tarvitse tehdä. Kuitenkin jo pienellä suunnitelmalla voidaan edesauttaa hankkeen onnistumista, olipa kyseessä minkä kokoinen projekti tahansa. – Hankesuunnittelulla sidotaan jopa 95–99 % kustannuksista, joten tässä tapauksessa sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa. Oikeastaan se on enemmän kuin puoliksi tehty, Porin aluepäällikkö Jouni Salonen toteaa.

Vahasen projektinjohto hoitaa hankkeet tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tätä tarkasti informoiden. Nopeaan tiedonvälitykseen sopivat sähköposti ja puhelin, mutta muuten yritys suosii henkilökohtaisia suunnittelu- ja seurantakokouksia. Palavereiden tarkoituksena on yhdessä asiakkaan kanssa katsoa, että projekti etenee tavoitteiden mukaan. Säännöllisesti yhteen kokoontuessa pienet muutokset on myös helpompi tehdä. – Pidämme asiakkaalle tiedottamista ensiarvoisen tärkeänä. Avoimuus on se juttu!

 Projektipäällikön rooli korostuu

Projektipäällikkö on hankkeen kasvot. Vaikka projektipäällikön tukena onkin kovan luokan suunnittelija-asiantuntijoita, on jonkun katsottava kokonaisuutta ja vietävä projektia eteenpäin.

– Projektipäällikön on oltava hereillä joka puolella, on seurattava montaa osa-aluetta ja tahoa: tilaajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja budjettia. Jatkuvasti on katsottava eteen, taakse ja sivuille! Salonen kertoo.

Markkinoilla on tarjolla jos jonkinlaista hankesuunnittelua ja projektinjohtoa. Salonen kannustaakin tilaajia vertailemaan yrityksiä ja niiden tarjoamia palveluita keskenään ennen päätöksentekoa: – Kannattaa kysellä mm. minkälaisia kokemuksia yrityksellä on tämän tyyppisistä hankkeista, minkälaista projektin henkilöstö on ja toimiiko varamies-järjestelmä. Jos projektipäällikkö tai joku muu sairastuu, niin hanke ei kariudu siihen yhteen henkilöön, vaan tilalle pystytään saamaan varahenkilö vetämään projektia.