Ihmisläheistä ylläpitotoimintaa

turunkiinteistoassaKiinteistöhuoltoalalla työ on automatisoitunut vuosien varrella entistä enemmän. Turun Kiinteistöässä Oy:ssä ymmärretään kuitenkin työn sosiaalista puolta ja panostetaan ihmisläheiseen kontaktiin sekä henkilökohtaiseen palveluun. 

Turun Kiinteistöässä edustaa aitoa perheyrittäjyyttä, jonka juuret juontavat vuoteen 1989 asti, jolloin Teija ja Petri Harka perustivat yrityksen. Tänään koko perhe näkyy vahvasti päivittäisessä toiminnassa: Sähköautomatiikkaan suuntautunut Henri-poika toimii virallisesti yrityksen teknisenä johtajana ja huolehtii pääasiassa taloteknisistä tehtävistä sekä teknisen kiinteistöhuollon ylläpitämisestä. Hän myös työskentelee itse kohteissa ja toimii samalla teknisten huoltomiesten konsulttina sekä tukena. Nuorempi poika Erkka on koulutukseltaan automaatioasentaja ja toimii myös yrityksessä teknisenä huoltomiehenä. Henrin vaimo Outi huolehtii asiakaspalvelusta yhdessä Teijan kanssa. Petri hoitaa yritystä kokonaisvaltaisesti johtotasolla ja osallistuu tarvittaessa käytännön töihin.

Kiinteistöjen ylläpito- ja valvontatyö koostuu useammasta osa-alueesta, joiden kaikkien yhteinen päämäärä on pitää asiakkaat tyytyväisinä. Palvelut jaetaan siivoukseen, kiinteistön sisä- ja ulkopuolen tehtäviin sekä toimistopuolen asiakaspalveluun. Päivystyspalvelun myötä henkilökunta on tavoitettavissa 24/7 ja voi näin reagoida äärimmäisen nopeasti asiakkaiden tarpeisiin.

..yhteinen päämäärä on pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Maltillisen kasvun myötä Harkan perhe on onnistunut ylläpitämään pitkiä asiakassuhteita ja keskittymään tasapuolisesti kaikkiin kohteisiinsa. Yrityksen tiedonkulku on hyvää ja jokainen tuntee asiakaskohteet läpikotaisin. Näin asiakas saa aina vastauksen kysymykseensä, oli se mikä vain kiinteistöön liittyvä. Asiakkaiden tyytyväisyys juontanee juuri tästä erinomaisesta asiakaspalvelusta sekä ammattitaitoisen henkilökunnan luotettavuudesta. Työntekijät ovat pitkän linjan huoltomiehiä ja -naisia, joista suurin osa on viihtynyt yrityksen palveluksessa jo yli kymmenen vuotta.

– Asiakaspalvelu on äärimmäisen suuressa merkityksessä kaikessa toiminnassa. Vaikka kiinteistöhuolto on hyvinkin teknistä nykypäivänä, se ei kuitenkaan poista henkilökontaktin ja sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Olemme tarkkoja siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme sekä tekniikan että henkilökohtaisen palvelun parhaat puolet, kiteyttää Henri Harka.

turunkiinteistoassa2