Suomen Hormistokeskus Oy on asiantuntijaorganisaatio, jonka puoleen kannattaa kääntyä ilmanvaihtoon ja hormeihin liittyvissä konsultaatioissa.

Ilmanvaihtohormien kunto unohtuu monelta taloyhtiöltä

www.hormistokeskus.fi

 

Hormien tutkimuskartoitus jätetään yhä valitettavan usein tekemättä ajoissa. Moni taloyhtiö ei tiedä, että asuntojen ilmanvaihdon kunnon ja toimivuuden kartoittaminen  ja mahdollinen ilmanvaihdon kunnostaminen kannattaa hoitaa linja- tai putkisaneerauksen yhteydessä.

Puhtaan huoneilman tärkeydestä puhutaan paljon tämän päivän mediassa ja myös uudisrakennusten yhteydessä, mutta tämä harvemmin näkyy taloyhtiöiden vanhempiin asuntoihin asiantuntijalla teetättämissä ilmanvaihdon ja hormien tutkimuskartoitusten määrissä. Vaikka pääkaupunkiseudulla ilmanvaihtohormeja tutkitaan jo yleisesti, tulisi myös muualla Suomessa taloyhtiöiden kiinnittää enemmän huomiota ilmanvaihdon toimivuuteen ja hormistojen kuntoon. Suomen Hormistokeskuksen toimitusjohtaja Jan Andersson näkee, että tutkimuskartoittamisen tekemättä jättäminen on tavallisesti kustannuskysymys, pelätään, että taloyhtiölle tulee lisäkustannuksia.

– Linja- ja putkisaneerauskohteissa hormien tutkimuskartoitus pitäisi kuitenkin ehdottomasti ottaa mukaan ohjelmaan heti alkuvaiheessa. Jos sitä ei tehdä, niin jälkikäteen hormien mahdollinen kunnostaminen ja saneeraus voi olla todella iso kustannus ja lisäksi erittäin työlästä toteuttaa, jopa mahdotonta. Monesti linjasaneerauksen yhteydessä asunnot ovat asumattomina. Rakenteiden avaamisen yhteydessä pystyttäisiin kunnostamaan myös ilmanvaihtohormit sekä varmistamaan asuntojen ilmanvaihdon toiminta nykymääräysten edellyttämälle tasolle myös asuntojen tuloilmanvaihto huomioiden.

Laaja hormitutkimus suositeltavaa

Suomen Hormistokeskus Oy on asiantuntijaorganisaatio, jonka puoleen kannattaa kääntyä ilmanvaihtoon ja hormeihin liittyvissä konsultaatioissa. Yrityksen palvelualueeseen kuuluu hormi- ja ilmanvaihtotuotteiden myynnin lisäksi hormien tutkiminen, kartoittaminen, videokuvaaminen ja saneeraaminen. Hormien sukittaminen on uusin saneerausratkaisu, mutta yritys toteuttaa korjauksia myös perinteisemmillä menetelmillä, kuten hormien putkittamisella ja massaamisella. Andersson suosittelee taloyhtiöille laajaa hormitutkimuskartoitusta, koska lähes jokaisen vanhemman talon hormeista ja ilmanvaihdosta löytyy jotain huomautettavaa.

– Laajassa hormitutkimuksessa ei kartoiteta pelkästään vain hormin kuntoa, vaan otetaan huomioon myös hormin toiminta sen rakenteen lisäksi. Teemme savupainekartoituksen, jolla todetaan ilman liikkuvuus hormissa, ja tämän lisäksi hormit videokuvataan, jolloin saadaan selville mahdolliset tukokset ja hormien ongelmakohdat.

Mikä tärkeintä, hormitutkimukseen sisältyy laaja raportti toimenpidesuosituksineen. Tavallisesti kartoituksessa todetaan myös tuloilman vajavaisuus, mikä on taloyhtiöissä yleinen ongelma.

Suomen Hormistokeskus konsultoi mielellään taloyhtiöitä eri ratkaisumallien suhteen, koska valitettavan usein taloyhtiö tai asukkaat eivät ole tietoisia huonosta sisäilmasta tai ilmanvaihdon toimimattomuudesta.

– Uusimpana tuotteena tarjoamme ikkunoihin asennettavaa ja lämmön talteenotolla varusteltua venttiiliä, jota suosittelen tuloilmaventtiileiden sijasta. Tavalliset seinäventtiilit ovat työläitä asentaa ja lisäksi niistä tulee kylmä ilma suoraan sisälle talvella. Ikkunaan asennettavissa ja lämmön talteenotolla varustelluissa tuloventtiileissä tätä ongelmaa ei ole. Laite maksaa myös nopeasti itsensä takaisin energiansäästön ansiosta, Andersson päättää.