Ilmassa on jo positiivista odotusta

Lama on sana jolta ei voi tänä päivänä välttyä, ja sen vaikutukset näkyvät myös rakennusalalla ja asuntokaupassa. Otimme selvää, miten kentällä on reagoitu haastavaan tilanteeseen ja olisiko nousukausi jo odotettavissa.

Turun Rakenna & Sisusta-messuilla suorittamamme kyselytutkimus osoitti, että keinot vaikeiden aikojen selättämiseen ovat monet. Rakennusalan ammattilaisille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 50 yritystä ja asuntomarkkinoita koskevaan kyselyyn puolestaan 398 kuluttajaa.

Voimavaroja ydinosaamisen kehittämiseen

Haastava taloustilanne tuntuu koskevan erityisesti pieniä tai vientiyritysten varassa toimivia firmoja, suuremmat toimijat ovat mukautuneet ajan henkeen ja odottelevat parempia aikoja suhteellisen hyvillä mielin. Yritysten selviytymistä edesauttavat myös jo aiemmat toimet, kuten verkostoituminen, jota on nyt tehostettu entisestään.

Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoo vastaavansa vaikeaan taloustilanteeseen ensisijaisesti keskittymällä ydinosaamiseensa. Vaikka vain 18 % vastaajista ilmoittaa laajentaneensa toimintaa viime aikoina, ei se silti välttämättä tarkoita, että yritysten investoinnit olisivat täysin pysähdyksissä. Nykyisessä tilanteessa myös laajentuminen kohdentuu usein ydinosaamisen kehittämiseen, mikä voi tarkoittaa käytännössä esim. olemassa olevaa toimintaa tukevia kalustehankintoja.

Markkinoinnissaan suurin osa yrityksistä sanoo korostavansa hyvää palvelua, mikä varmasti osaltaan kertoo jotain nykyisestä tilanteesta. Kun lama on laskenut tuotteiden hintoja, on tehokkaammaksi erottautumiskeinoksi noussut juuri palveluun panostaminen.

Katse kohti tulevaa

Kysyttäessä avaimia rakennusalan piristymiselle 48 % vastaajista uskoi niiden löytyvän positiivisemmasta ilmapiiristä ja 54 % investoimisen helpottumisesta. Molempiin saattaa liittyä toive rattaiden käynnistämisestä myös valtiovallan taholta – odotetaan päätöksentekoa, kuntien, kaupunkien ja valtion satsaamista rakentamiseen (24 % vastaajista toivoi nimenomaan aktiivisuutta hankkeiden käynnistämisessä), jopa jonkinlaista ilmoitusta laman päättymisestä. Tunnelma kentällä on kuitenkin pääosin neutraalin positiivinen. Moni rakennusalan yritys toivoo kevään ja kesän tuovan mukanaan uusia tilauksia, vain ani harva on todella heittänyt kirveensä kaivoon.

Myös kuluttajat tuntuvat olevan ammattilaisten kanssa samoilla odottavaisilla linjoilla. Noin puolet vastaajista uskoi asuntomarkkinoiden ja asuntojen hintojen pysyvän entisellään vielä kevään 2015 aikana, mutta 24 % luotti myös markkinoiden vilkastumiseen. Asuntokaupan herääminen olisi toki toivottavaa, sillä se luonnollisesti lisäisi ammattilaistenkin peräänkuuluttamaa positiivista ilmapiiriä ja uusien hankkeiden käynnistymistä.

Uutisotsikot maalailevat usein varsin ankeaa kuvaa rakentamisen nykytilasta, mutta kenttää kiertäessä päätyy silti helposti päätelmään, että monessa yrityksessä työtahti on suhteellisen kova ja tilauksiakin riittää. Olisiko suurin syy jarrutteluun sittenkin vain ilmassa leijuva mielikuva lamasta? Tuleva kesä selkiyttänee monella tapaa rakennusalan ja asuntokaupan todellista tilannetta, vaikka varsinaista nousua jouduttaisiinkin odottamaan vielä hetki.

 

 

Lähde: Rakenna & Sisusta-messut 2015, Turku, Solid House Magazinen teettämä asiakaskysely 

Kirjoittanut: Henna Keränen