Turun Isännöintikeskus Oy tuottaa laadukkaita isännöintipalveluja taloyhtiöille ja liikekiinteistöille.

Isännöintitoimisto, joka panostaa viestintään

Turun Isännöintikeskus ymmärtää viestinnän merkityksen päivittäisessä työssä. Se on noteerattu, sillä yhtiö sai viime vuonna Vuoden Isännöintiyritys 2016 -palkinnon.

Turun Isännöintikeskus Oy tuottaa laadukkaita isännöintipalveluja taloyhtiöille ja liikekiinteistöille. – Toimintatapamme on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Näin saavutamme myös taloudellisia etuja asiakkaillemme. Viime vuonna Isännöintipäivät sai osaltamme riemukkaan käänteen, sillä Isännöintiliitto valitsi meidät Vuoden Isännöintiyritys 2016 -palkinnon saajaksi. Perusteluissa todettiin, että asiakaskeskeisyys ei ole meille pelkkä visio vaan suunnitelmallinen osa arkea. Tänä vuonna teemoina olivat viestintä, hallitusten kouluttaminen ja yhteistoiminta. Niihin olemme satsanneet ja satsaamme jatkossakin, toimitusjohtaja Kimmo Salo painottaa.

Oma viestintäasiantuntija

Yhtiön toiminnassa poikkeuksellista onkin se, että heillä on oma viestintäasiantuntija, joka keskittyy pelkästään viestintään ja markkinointiin. – Avainasia on, että tietoa jaetaan tehokkaasti talon sisällä ja asiakkaiden suuntaan. Meillä on hyvää asiantuntemusta talon sisällä, mutta tarvitaan myös hyvät verkostot Isännöintiliittoon ja muiden yhteistyötahojen suuntaan, Salo toteaa.

Myös luottamus taloyhtiön ja isännöintitoimiston välillä on äärimmäisen tärkeää. – Luottamus on ansaittava hyvän yhteistyön kautta. Niin arjessa kuin esimerkiksi mittavien remonttien yhteydessä yhteistyön on sujuttava kaikkiin suuntiin: taloyhtiöön, urakoitsijaan, viranomaisiin. Koko paletin on toimittava ja tiedon on kuljettava. Tässä isännöitsijä on avainroolissa. Haasteena on se, että ala monipuolistuu kovaa vauhtia jo lainsäädännönkin kautta. Muutoksessa on pysyttävä mukana.

Oikea-aikaiset korjaukset

Turun Isännöintikeskuksen kiinteistökannasta löytyy vanhoja, uusia, pieniä ja isoja kiinteistöjä. – Taloyhtiöiden korjaushankkeiden määrä kasvaa. Näkemyksemme mukaan kaikissa korjaushankkeissa on otettava energiatehokkuus ja -säästöt huomioon, aivan kuten taloyhtiön arjessakin. Taloyhtiön etu meidän kaltaisesta isännöintitoimistosta on se, että korjaukset tehdään oikea-aikaisesti. Se näkyy asumisviihtyvyydessä ja taloyhtiön taloudessa. Signaalin korjaustoimenpiteisiin on tultava pitkälti isännöinnistä, sillä isännöitsijän tehtävä on tarkkailla kiinteistöä ja reagoitava, kun on tarve.

Erityisesti taloyhtiöiden linjasaneerausten määrä kasvaa. – Linjasaneeraus on aina kova paikka asukkaille. Viestinnällä voi tehdä paljon, kun asukkaille kerrotaan reilusti kustannuksista ja mitä on oletettavissa, mikäli korjaushankkeeseen ei ryhdytä. Asukkaat tarvitsevat myös mahdollisimman paljon tietoa rahoituksesta, eri saneerausvaihtoehdoista, projektin vaiheista ja asumisesta saneerauksen aikana.

Pienissä paloissa

Yhtiökokoukseen viedään hankesuunnitelma, jonka pohjalta puntaroidaan eri vaihtoehtoja. – Kaikista vaihtoehdoista on hyvä tuoda esille plussat ja miinukset osakkaille, jolloin päätöksenteko on helpompaa. Hankesuunnitelma on linjasaneerauksissa tärkein vaihe. Siihen on syytä keskittyä ja panostaa taloyhtiössä. Se on myös vaihe, jossa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkein eniten. Liian isoa palaa ei kannata haukata yhdellä kertaa, vaan ensin tehdään päätös hankesuunnittelusta, sen jälkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ihmiset tarvitsevat aikaa käsitellä eri osa-alueita ja tässä isännöintitoimistolla on iso rooli, Salo toteaa lopuksi.