Veikko_lehti_solid_house_300_CMYK

Jätettä vai raaka-ainetta

Suurin osa yhdyskuntajätteestä voidaan hyödyntää materiaalina tai energiana. Kaikki voivat jo kotona huolehtia jätteiden oikeasta lajittelusta sekä hyötykäytöstä, ja näin ollen kantaa kortensa kekoon yhteisen ympäristömme puolesta.

Jätteiden oikea lajittelu on äärimmäisen tärkeää sen tuomien energiasäästöjen ja vähäisten päästöjen takia. Uusi jätelaki on luonut ensisijaisuusjärjestyksen, jonka mukaan tulisi pyrkiä vähentämään jätteiden määrää. Koska jätettä kuitenkin syntyy, laki kannustaa ensisijaisesti kierrättämään, sitten valmistelemaan jätteen sisältämä aine uudelleenkäyttöön tai toissijaisesti toimittamaan ne massapolttoon.

Veikko Lehti Oy on jo yli 90 vuotta kerännyt jätteitä Satakunnan alueella. Nykypäivän kulutuksen myötä yritys käsittelee jäteautokuormissa mitattuna noin 75 kuormallista päivässä. Viime vuonna vain 2 % jätteestä päätyi kaatopaikalle, loput otettiin hyötykäyttöön. Yrittäjä Esa Lehti kertoo, että toiminta-ajatus perustuu vahvasti uusiutuvaan energiaan ja jätteiden uudelleenkäyttöön. Yritys pyrkii myös mahdollisimman monipuolisesti levittämään tätä sanomaa kuluttajille.

Lehden mukaan jätettä on jo useamman vuoden aikana poltettu ja hyödynnetty energiana. Sekajätteestä löytyy kuitenkin paljon hyvää raaka-ainetta, joten nyt olisi aika pyrkiä niiden uudelleenkäyttöön. Pelkkä muovi on jo itsessään erittäin monikäyttöinen, metallia voi käyttää esimerkiksi polkupyörien osissa ja biojätteestä saa multaa tai biokaasua. Veikko Lehti Oy on sitoutunut innostamaan suomalaisia vastuulliseen jätteiden lajitteluun, ja seisoo itsekin nykyaikaiseen jätehuollon takana. Tekninen osaaminen on jo pitkällä, ja jätehuoltoasemilla voidaan jo valmistella jätteet uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten. – Jäte tulisi ennemmin nähdä raaka-aineena eikä roskana. Jokaisen panostus lasketaan, joten kannustan kaikkia toimimaan vastuullisesti myös jätehuoltasioissa.