viherkoski

Jätevesiasetus aiheuttaa kysyntäpiikin

Jätevesiasetuksen toimeenpanon siirtymäaika on kahden vuoden kuluttua, jolloin haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien on täytettävä nykyisen lain jätevesimääräykset. Kuluttajia on nyt aktiivisesti yritetty herättää asiaan, sillä uusimiset ovat edenneet liian hitaasti. Maanrakennusalan ammattilainen Sami Viherkoski kehottaa kuluttajia ryhtymään toimiin ennen ennustettua loppuruuhkaa.
– Maanrakennusalalla on tällä hetkellä oivallinen tilanne ryhtyä jätevesijärjestelmien uusimistöihin. Kahden vuoden päästä uudisrakentaminen voi olla täydessä vauhdissa, jolloin ruuhkautuneet uusimistyöt ovat vaarassa jäädä tekemättä laadukkaasti ammattilaisen toimesta.

Viherkoski omaa paljon kokemusta maanrakennus- ja kuljetusalalta toimien yrittäjänä Varsinais-Suomessa. Hän omistaa Kuljetus H. Viherkoski Oy:n yhdessä isänsä Hannu Viherkosken kanssa. Maanrakennustöiden ja perinteisten kuljetuspalveluiden lisäksi yritys toimii jätehuollon alalla mm. tyhjentäen Molok-syväkeräysastioita SITA Suomen alihankkijana.

Uudisrakentamisen tilanne vaikuttaa tietyiltä osin myös maanrakentamiseen, vaikka palveluita toki voidaan tarvita myös korjausrakentamisen yhteydessä. Tällä hetkellä uudisrakentamista ei juurikaan ole, jolloin maanrakennusammattilaisia olisi saatavilla yllä mainittujen jätevesijärjestelmien uusimisprojekteihin. Viherkosken mukaan tarve yrittäjille ja urakoitsijoilla vain kasvaa ja katsoo uhkaavista ruuhkista huolimatta positiivisin mielin tulevaisuuteen.

– Valoisaltahan se näyttää ja aiomme vastata tuleviin haasteisiin samalla asiakasystävällisyydellä ja työnlaadulla kuin tähänkin asti.