julkisivukonsultointi

Julkisivun kunto tärkeä osa kiinteistönpitoa

Rakennuksen kuntoarvio kertoo kiinteistön omistajalle kohteen sen hetkisen kunnon ja mahdolliset korjaustarpeet. Kuntoarvioon liitetään yleensä kunnossapitosuunnitelma kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, mikä antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden valmistautua tuleviin korjauksiin ja niiden kustannuksiin. Julkisivun kuntoarvio on suositeltava osa suunnitelmallista
kiinteistönpitoa.

Suomen 1990-luvun laman aikaan Turussa ei ollut rakennusalan suunnittelutoimistoja juuri lainkaan. Jouni Kourula huomasi hyvän markkinaraon, ja viime vuonna päästiinkin viettämään yrityksen 20-vuotisjuhlia. Julkisivukonsultointi JK Oy:n toimitusjohtajana toimiva Kourula kertoo olevansa erityisen kiinnostunut vanhojen talojen kunnostamisesta. Tänä vuonna Kauttuan ruukin alueella sijaitsevan maineikkaan Villa Ahlströmin julkisivutyöt valmistuivat ja yrityksen mielenkiintoa alaa kohtaan on palkittu mm. kunniamaininnalla ja julkisivukilpailun voittaja-tittelillä.

julkisivukonsultointi2Julkisivukonsultoinnin erikoisosaaminen keskittyy neljään eri osa-alueeseen alalla. Asuntoyhtiöille yritys tarjoaa pitkän tähtäimen kuntoarvioita, joihin osallistuvat niin rakennus- kuin LVI- ja sähköalan tarkastajat. Kuntoarvion lisäksi kiinteistöille tehdään kuntotutkimuksia, joiden avulla voidaan määrittää julkisivun tulevaisuuden korjaustarpeet, niiden aikataulut sekä kustannusarvio. Julkisivuelementtien kuntoa tarkastellaan mm. maalityyppianalyyseilla, ja rapatuista taloista otetaan usein näytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Yrityksen muut palvelut liittyvät julkisivujen korjauksiin ja suunnitteluun sekä projektien valvomiseen. Valvontatyön kautta varmistetaan, että työmaa etenee suunnitelmien mukaisesti ja että työ on laadukasta. – Käymme jokaisella työmaalla muutaman kerran viikossa seuraamassa töiden edistymistä.

 

 

 

Käymme jokaisella työmaalla muutaman kerran viikossa seuraa­massa töiden edistymistä.

Turkuun perustettu toiminta on laajentunut omiin toimistoihin Poriin ja Forssaan, mikä mahdollistaa palvelujen tarjonnan myös Satakunnan, Hämeen ja Uudenmaan alueella. Kourun mukaan konsultointikulttuuri ei vielä ole juurtunut kaikilla paikkakunnilla ja moni turvautuu edelleen suunnittelussa rakennusliikkeisiin. Julkisivukonsultointi Oy tarjoaa kuitenkin erikoisosaamistaan hyvin koulutettujen ammattilaisten avulla ja pystyy tarkkaan ennustamaan erinäisten kohteiden tulevat tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.