Viimeisen parin kolmen vuoden aikana olemme suorittaneet pääurakoitsijan roolissa lähinnä julkisivu- ja linjasaneerauksia.

Julkisivut kuntoon

www.anifix.fi

 

Taloyhtiön julkisivuremontin tai linjasaneerauksen voi hoitaa vaivattomasti yhdellä soitolla. Anifix Oy hoitaa taloyhtiöiden isotkin saneeraukset.

Anifix Oy aloitti toimintansa vuonna 1997 sisäpuolen rappauksista siirtyen niistä pikku hiljaa julkisivupuolelle. Muutama vuosi sitten yritys halusi kuitenkin alkaa panostaa pääurakointiin. – Viimeisen parin kolmen vuoden aikana olemme suorittaneet pääurakoitsijan roolissa lähinnä julkisivu- ja linjasaneerauksia. Siirryimme pääurakoitsijan tehtäviin, koska kykenemme ohjaamaan työmaata haluttuun suuntaan halutuissa aikataulussa ja kustannuksissa. Tällä tavoin saamme myös itsellemme pidempiä työmaita ja lisää liikevaihtoa, kertoo Anifix Oy:n toimitusjohtaja Toni Salmi.

Taustalla laaja kokemus

Pääurakoitsijana toimiminen vaatii kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia sekä välitöntä reagointia ongelmatilanteissa. Myös aiempi kokemus erilaisista rakentamisen projekteista on luonnollisesti tarpeen. – Usein tuijotetaan liikaa pelkän yrityksen referenssilistaa eikä oteta huomioon siellä työskentelevien yksittäisten henkilöiden aiempaa kokemusta. Esimerkiksi minulla ja projektipäällikkö Pertti Laukkasella on monia henkilökohtaisia referenssejä Anifixin ulkopuolelta. Niitä ovat muun muassa toimistotalojen rakentaminen Otaniemeen sekä Euroopan Kemikaaliviraston ja Sokos-hotellien sisäpuolten saneeraukset, Salmi listaa.

Myös Anifix yrityksenä on kerryttänyt kokemustaan monista haastavista kohteista. – Esimerkiksi viime kesänä teimme julkisivusaneerauksen Korkeavuorenkatu 9:ssä sijaitsevaan jugendtaloon. Meidän ohellamme projektissa olivat aktiivisesti mukana myös Museovirasto ja arvostettu värisuunnittelija.

Luottamuksen merkitys

Ilman luotettavia aliurakoitsijoita ja toimivaa yhteistyötä isojen projektien läpivienti olisi mahdotonta. – Verkostoitumisella on suuri merkitys. Tarjousvaiheessa pyydämme ennakkohinnan meihin sitoutuneilta aliurakoitsijakumppaneilta ja käytämme niitä omissa laskelmissamme. Luottamussuhde aliurakoitsijan kanssa on tärkeä, mutta tilaus perustuu silti aina sopimukseen ja kilpailukykyiseen tarjoukseen, Salmi sanoo.

Luottamus täytyy ansaita myös toisin päin. – Kokonaisvaltainen, useiden eri toimijoiden välinen yhteistyö varmistetaan aikatauluilla ja sillä, että kaikilla on oma edellytyksensä toimia projektin hyväksi. Ongelmatilanteissa emme osoittele sormella, vaan katsomme kokonaisuutta. Valitettavan usein esimerkiksi suunnitelmien puutteellisuus vaikuttaa siihen, ettei aliurakoitsija pääse etenemään omassa työssään. Tällaisissa tilanteissa meidän ammattitaitomme pääurakoitsijana korostuu – meidän täytyy havaita ongelma ja kyetä etsimään siihen ratkaisua. Muutoin aikataulut lähtevät viiraamaan ja luottamus pääurakoitsijaa kohtaan häviää, mikäli hän ei pysty pitään kaikkia naruja käsissään, Pertti Laukkanen tiivistää.

Sekä aliurakoitsijan että tilaajan kumppani

Pääurakoitsijana Anifix Oy huolehtii aina sekä aliurakoitsijoiden että tilaajan edusta. – Meillä on ammattitaitoinen organisaatio, joka kykenee oikeasti johtamaan työmaata. Joskus joudutaan pitämään hieman tiukempaakin palaveria, mutta yleisesti ottaen aliurakoitsijat ovat tyytyväisiä siihen, ettei asioiden anneta repsottaa, Salmi sanoo.

Tilaajalle Anifix Oy puolestaan tarjoaa aikataulullisesti hyvin johdetun urakan sekä tavoitellun lopputuloksen hyvällä hyötysuhteella ja kohtalaisella hinnalla. – Meillä on töissä riittävän kokenutta porukkaa. Ymmärrämme myös pidemmän aikavälin merkityksen emmekä toimi pelkästään oppikirjapohjalta. Toimintaamme määrittävät rakennusalan yleiset sopimusehdot – teemme vain niiden mukaisia urakoita, Laukkanen linjaa.

Anifix Oy:n vinkkejä taloyhtiöille

Kaupungistumisen kasvattaman kiinteistömassan sekä viime vuosien heikohkon taloudellisen tilanteen vuoksi korjausvelkaa on kertynyt Suomessa varsin paljon. Salmi ja Laukkanen uskovatkin, etteivät Anifixin työt tule loppumaan aivan heti. – Meitä ei haittaa, vaikka toteutettavana olisi samaan aikaan julkisivujen, vesikaton ja putkiston saneeraukset. Taloyhtiölle se voi kuitenkin olla kustannuksiltaan liian suuri paketti, Laukkanen toteaa.

Taloyhtiöiden korjausvelan syntyyn vaikuttaa Salmen ja Laukkasen mukaan moni asia. – Monista taloyhtiöistä puuttuu suunnitelmallisuutta, ja korjaukset saattavat lykkääntyä aivan puolihuolimattomastikin. Tämä on toisaalta aivan ymmärrettävää, sillä hallitus kostuu usein maallikoista, Salmi sanoo. – Pidemmän tähtäimen ajattelussa isännöitsijän rooli korostuu. Esimerkiksi erilaiset kymmenvuotissuunnitelmat ja kuntotarkastukset auttavat hahmottamaan korjaustarpeita riittävän ajoissa, Laukkanen neuvoo.