Kaukora_solid_house

Käytä eri energiamuotoja rinnakkain

Kuluttajille on olemassa suuri määrä eri lämmitysvaihtoehtoja, mutta miten voi löytää optimaalisen ratkaisun omaan kotiin? Solid Housen haastatteleman Mikko Hummelinin mukaan on tärkeintä, että uusi ratkaisu sopii järkevällä tavalla yhteen jo olemassa olevan laitteiston kanssa, jotta ne toimisivat yhdessä mahdollisimman hyvin.

Kaukora Oy on tunnettu lämmityslaitteiden valmistaja, jonka Jäspi- ja Jämä-tuotteet ovat haluttuja paitsi kotimaassa myös Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Norjassa. Laaja tuotevalikoima voi tosin aiheuttaa päänvaivaa asiakkaalle, joka kaipaisi uutta tai täydentävää lämmitysjärjestelmää. Mikko Hummelin kertoo sopivan lämmitysjärjestelmän riippuvan talon koosta, sen primääristä energialähteestä ja siitä, kuinka paljon lämmityslaitteeseen ollaan halukkaita investoimaan. – Mitä isompi talo sen enemmän energiaa se kuluttaa ja aiheuttaa kustannuksia. Tällöin lämmityslaitteistoon kannattaa investoida niin, että maksullisen energian kulutus olisi mahdollisimman pieni.

Kaikki alkoi 1970-luvun öljykriisistä

Kaukora valmistaa tehtaillaan Turussa ja Raisiossa pääasiassa pientalojen lämmityslaitteita, mutta referenssilistalta löytyy myös suurempia projekteja isoissa kiinteistöissä, jotka vaativat räätälöityjä ratkaisuja niiden suuren energiakulutuksen takia. Yritys perustettiin vuonna 1976 öljykriisin seurauksena, kun keskuslämmityskattiloita valmistava emoyhtiö havaitsi muiden lämmityslaitteiden tarpeen Suomen markkinoilla. Tuoterepertuaari kasvoi kaukolämmityslaitteista muun muassa sähkökattiloihin, energiavaraajiin, lämpöpumppuihin ja hybridilämmitysvaihtoehtoihin.

Tiedonhaku auttaa prosessissa

Maalämpö on ollut suuri trendi Suomessa viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta Hummelinin mukaan ihmiset eivät välttämättä tiedä muista hyvistä vaihtoehdoista, joita markkinoilla on. – Lämmitysjärjestelmät voi rakentaa sopivaksi olemassa olevan laitteiston kanssa. Hybridit ovat erinomainen tapa ajaa rinnakkain eri yhdistelmiä ja löytää kustannustehokkain lämmitystapa. Usein ajatellaan, että poistolämpöpumppu on edullisin vaihtoehto ja maalämpöpumppu kallein, mutta välimuotoja löytyy. Käyttöveden voi esimerkiksi lämmittää suorasähkön ja lämpöpumpun tai auringon hybridillä, jolloin suorasähkön kustannus laskee.

Uutta tai täydentävää lämmityslaitteistoa harkitsevan kannattaa Hummelinin mukaan ottaa selvää eri mahdollisuuksista voidakseen olla vahvemmin mukana päätöksentekoprosessissa. Hyvä ammattilainen, suunnittelija ja asentaja tuovat tietysti esille omia mielipiteitään ja asiantuntemustaan, mutta pohdiskelemalla ja haastamalla ratkaisuja tilaaja saa varmasti parhaan lopputuloksen. – Kannattaa olla avarakatseinen ja selvitellä eri ratkaisujen hyvät sekä huonot puolet. Lämmityslaite, johon voi lisätä komponentteja myöhemmin, on äärimmäisen hyvä, sillä se mahdollistaa eri energiamuotojen rinnakkaisen ajamisen.