Kivikolmio_solid_house_magazine_300_CMYK

Kierrätys kannattaa

Kivikolmio on liikkeellä tärkeällä asialla, nimittäin herättämässä yhä useamman huomion kierrättämisen suuntaan. Yrityksen ydintoimiala perustuu kierrätysbetonin ja -asfaltin prosessointiin eri asiakkaille sekä kierrätysbetonin vastaanottokeskuksen pyörittämiseen Raision Palovuoressa. Vuonna 1992 perustettu Kivikolmio on Suomen johtava betoni- ja asfalttijätteen murskausta ja seulontaa harjoittava yritys. Betonijätteen jalostus laadultaan hyväksi, luonnonkiviainesta täysin korvaavaksi kierrätysmurskeeksi vaatii kalustolta ja prosessilta erikoistumista. Kivikolmio on kehittänyt tähän tehokkaan ja toimivan prosessin yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Tehdastoimituksista parannetut ja edelleen kehitetyt iskupalkkimurskaimet takaavat kiviainekselle myös hyvän muodon ja tilaajan määrittämä rakeisuus saadaan säädettyä helposti kohdalleen. Kivikolmio ottaa vastaan eri purkukohteista syntyvää tiili- ja betonijätettä Raisiossa, jossa se jalostetaan Betoroc® -betonimurskeeksi ja yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa testataan ja markkinoidaan maarakentamiseen. Kivikolmion murskaimet urakoivat myös Rudus Oy:n betoninkierrätystoimipisteissä ympäri Suomen.

Yrityksen toinen vahvuusalue on kierrätysasfaltin murskaus. Kierrätysasfaltilla tarkoitetaan teiltä ja rakennuskohteista purettua vanhaa asfalttia joka käytetään prosessoinnin jälkeen uuden asfalttimassan valmistukseen.

Suomessa suurin osa kierrätysbetonista menee uusiokäyttöön, erityisesti maanrakentamiseen. Kivikolmion toimitusjohtaja Mika Hiironen uskoo kyseisen trendin lisääntyvän yhä enemmän. Hän haluaa tuoda ympäristötietoisuuden esille ja toivoo, että yhä useammat perehtyisivät eri materiaalien elinkaareen. – Esimerkiksi kierrätysbetoni jatkaa elinkaartaan luonnon kiviainesten korvaajana, ja siten vähentää omalta osaltaan ympäristön kuormittumista.
Kivikolmio panostaa kestävään kehitykseen myös turvallisuusnäkökulmasta; yritys panostaa jatkuvasti laitosten ja henkilöstön turvallisuuden kehittämiseen.