Keveys on yksi ekologisen Puukiven tärkeimmistä ominaisuuksista.

Kierrätys on pop, rakennusjätteestä innovatiivisiin uusiomateriaaleihin

www.destaclean.fi

 

Yhä suurempi osa rakennusjätteestä voidaan ottaa uusiokäyttöön. Kehityksen taustalla vaikuttaa vahvasti EU:n direktiivi, jonka mukaan 70 % rakennusjätteestä pitää kierrättää vuonna 2020.

Destaclean Oy on erinomainen esimerkki suomalaisesta yrityksestä, joka on onnistunut luomaan kierrätysmateriaalista uutta liiketoimintaa innovatiivisten tuotteiden avulla. Vuonna 1998 perustetun yhtiön liiketoiminnan ytimenä on ollut sekalaisen rakennus- ja pakkausjätteen vastaanottaminen, käsittely ja kierrätys. Yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Rinne kertoo yrityksen kehittävän sekä perustoimintaansa että sen luonnollisen, Destaclean-konseptin mukaisen jatkon myötä uusiotuotteiden kehitystä ja materiaalien jatkojalostamista.

– Vastaanottamissamme jakeissa on paljon erilaista jätettä, kuten kiveä, puuta, muoveja ja betonia, jotka pitää erotella toisistaan. Perinteisesti eri ainekset on lajiteltu ja kierrätetty eteenpäin eri tavoilla. Tuotekehityksemme avulla olemme kuitenkin luoneet lupaavia uusiomateriaaleja, joiden avulla jätteenä sisään tullut materiaali pääsee jatkamaan kiertokulkuaan uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Tällä hetkellä Destacleanin merkittävin kuluttajatuote on piharakentamiseen tarkoitettu Puukivi, jossa osa betonin kiviaineksesta on korvattu puhtaalla kierrätyspuukuidulla.

– Kierrättämillämme aineksilla voi vähentää tehokkaasti luonnonkiviaineksen käyttöä. Puukuiturakenteen ansiosta nämä innovatiiviset ja ekologiset tuotteet ovat tavallisia pihakiviä kevyempiä ja sitkeämpiä, Rinne avaa.

Kasvua uusilla kumppanuuksilla, julkinen sektori avainasemassa

Rinne kertoo Destacleanin hakevan aktiivisesti uusia innovatiivisia kumppaneita kehittämään kierrätysliiketoimintaa. Destaclean on tehnyt yhteistyötä yrityksen perustamisesta asti muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten, kuten VTT:n kanssa. Tällä hetkellä yritys etsii teollisia toimijoita tuotteiden valmistukseen sekä kehitysyhteistyötä asiakastarpeita ja muotoilua ymmärtävien ympäristösuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa.

– Halukkuutta yhteistyöhön on edelleen myös inspiroivia ratkaisuja toteuttavien piharakentajien kanssa. Kannustamme ihmisiä rohkeasti kokeilemaan Puukiveä omassa piharakentamisessaan. Betoni ja puu täydentävät toisiaan hyvin tuotteen raaka-aineina, ja laadultaan Puukivet ovatkin saman standardin mukaisia kuin betoniset pihakivet, Rinne valaisee.

Destaclean on toteuttanut pilottihankkeita myös infrarakentamisen puolelta. Yrityksellä on tällä hetkellä testattavana muun muassa uusiomateriaaleihin perustuva bussipysäkin aluslaatta.

– Uusiomateriaalit tarjoavat paljon vaihtoehtoja monipuoliseen ympäristörakentamiseen. Kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa ja voisivat toimia entistä vahvemmin edelläkävijöinä Cleantechiin perustuvien ratkaisujen käyttöönotossa. Nyt jo näyttääkin, että kierrätyksen ja uusiotuotteiden hyödyt ymmärretään ja kierrätysratkaisujen arvostus ja suosio kasvavat, Rinne toteaa.