Loimaan Kivi

Kivi taipuu moneksi

Pitkiä kehityslinjoja tarkasteltaessa voidaan huomata, että luonnonkiven kysyntä rakennusmateriaalina on kasvamassa. Viimeisimpinä tavoitteina on ollut tuoda suomalainen graniitti myös lähemmäs tavallista kuluttajaa.

Suomalainen graniitti on maailmankuulua. Peruskalliomme on hyvä, kivi­esiintymät löytyvät aivan sen pinnasta ja jääkausi on vienyt mukanaan huonon aineksen. Kotimaisella luonnonkivellä onkin paljon hyviä ominaisuuksia, joiden ansiosta se taipuu moneen eri käyttötarkoitukseen ja on vahvoilla myös yleiseurooppalaisissa standardoinneissa. – Suomesta löytyy noin 50 eri kaupallista luonnonkivilaatua, jotka kaikki täyttävät puhtaasti vaaditut normit. Siksi se sopii kaikkein parhaiten olosuhteisiimme, kertoo Loimaan Kivi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paljakka.

Loimaan Kivi Oy:llä on pitkä kokemus graniitista ja sen käytöstä. Yritys sai alkunsa vuonna 1921 ja oli lähes 90 vuoden ajan Palinin suvun omituksessa pitäen sisällään sekä louhinnasta vastaavan Palin Granit Oy:n että jalostukseen keskittyneen Loimaan Kiven. Vuonna 2011 jälkimmäisen johtoon nousi kuitenkin Mikko Paljakka ja samalla se myös erkani omaksi yrityksekseen. Omistajanvaihdoksesta ja yrityskauppojen aikaansaamasta kasvusta huolimatta perustoiminta jatkui entiseen tapaan ja yhä edelleenkin noin puolet yrityksen liikevaihdosta tulee hautakivien valmistamisesta ja puolet rakennuskivistä.

Näyttävyyttä graniitista

Suurin osa Loimaan Kiven jalostamasta graniitista menee isojen rakennusliikkeiden sekä kuntien ja kaupunkien julkisiin kohteisiin. Kivellä haetaan sekä näyttävyyttä, kestävyyttä että huoltovapautta. Nykyään kotimaisen luonnonkiven yhdeksi valttikortiksi on noussut myös sen ekologisuus. Tuotteen valmistaminen ei vaadi suuria määriä energiaa, kuljetusmatkat ovat lyhyet, ja materiaali on myös kierrätettävää.

Yrityksen tavoite on taata asiakkailleen kokonaisvaltainen palvelu aina kun mahdollista, sillä ilman turhia välikäsiä tiedonkulku on suoraviivaisempaa ja vastuukysymykset selkeitä. Loimaan Kiven toiminta julkisten hankkeiden parissa on painottunut pitkälti maamme suurimpiin kaupunkeihin; pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Tampereelle. Työstetyt kohteet löytyvät yleensä kaupunkien kaikkein näkyvimmiltä paikoilta. – Olemme toimittaneet materiaalia muun muassa Turun Runebergin puiston ympäristöön, Helsingin Vallilaan ja Töölönlahden toimistotaloihin, luettelee Paljakka yrityksen viimeisimpiä kohteita.

Kivirakentamista myös yksityisille

Julkisen puolen ohella Loimaan Kivi on pyrkinyt viime aikoina tuomaan kiveä myös lähemmäs yksityistä kuluttajaa. Sitä varten yrityksessä on pohdittu, kuinka kivimateriaali tulisi tuotteistaa ja tuoda helpommin saataville. Tuotekehittelyn tuloksena on syntynyt muun muassa uusi muurituote, jolla tähdätään ensi keväänä etenkin kuluttajapuolen markkinoille. Kyseessä on kevyt, kivipintainen mutta metallisen kiinnikerakenteen sisällän pitävä harkko, josta yksityisen on helppo rakentaa myös yksin ilman apuvoimia.

”Kotimaisella luonnonkivellä onkin paljon hyviä ominaisuuksia, joiden ansiosta se taipuu moneen eri käyttötarkoitukseen..

Tavallista kuluttajaa palvelevat myös Loimaan Kiven kymmenen myymälää, joista yksi sijaitsee Turussa Eerikinkadulla. Ammattitaitoisen henkilökunnan ohella myymälöistä löytyy kaikkia yrityksen tarjoamia tuotteita hautakivistä rakennus- ja sisustuskiviin.