Linjasaneeraus_minikaivuri_ turunteknologiakiinteistöt_solid_house

Korjausrakentamisen asiantuntijat

Pitkä kokemus tuo mukanaan monenlaista asiantuntemusta, jota maanlaajuinen korjausrakentamiseen erikoistunut ketju haluaa tuoda myös asiakkaidensa ulottuville.

1950-luvulla Mikko Vahanen perusti Helsingissä innovatiivisen insinööritoimiston, jossa kiinnitettiin paljon huomiota rakenteiden toimivuuteen. Aikansa edelläkävijänä Vahanen niitti runsaasti mainetta ja yritys lähti kasvuun. 1990-luvulle tultaessa Mikko Vahasen poika Risto Vahanen, jonka suuri yleisö muistaa hyvin myös Jolon panttivankitragediasta, oli valmis siirtämään yrityksen pääpainoa yhä enemmän korjausrakentamiseen. Vahasen johdolla toimintaa ja asiantuntemusta laajennettiinkin mm. lukuisten yrityskauppojen myötä. Tällöin Vahanen-yhtiöt konsernilla syntyi ajatus kehittää entistä laaja-alaisempaa palvelua tarjoavasta valtakunnallisesta RTC-ketjusta Lounais-Suomen alueelle. RTC Vahanen Turku Oy on toiminut osana tätä korjausrakentamisen asiantuntijaketjua vuodesta 1997 alkaen ja tällä hetkellä se tuottaa asiakkailleen palveluita neljässä eri tiimissä, joita ovat rakennusfysiikka, rakennustekniikka, rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut sekä talotekniikka.

Asiantuntija-apua monessa mittakaavassa

RTC Vahanen Turku Oy:n merkittävin rooli on toimia asiantuntijana erilaisia hankkeita suunniteltaessa. Esimerkiksi linjasaneerauksista puhuttaessa vaihtoehtojen kirjo on laaja liittyen siihen, mitä kaikkea samalla kertaa on järkevä tehdä, ja millaisia kustannuksia päätökset tuovat tulleessaan. Linjasaneerausprojektin alussa asiantuntijan tehtävä onkin hankesuunnittelun kautta konsultoida erilaisista vaihtoehdoista ja niiden tarpeellisuudesta taloyhtiön ja alueen hintataso huomioiden. Talotekniikkapalveluiden tiimipäällikkö Petri Kauhaniemi Vahaselta korostaa, että linjasaneerauksen hankesuunnittelu kannattaakin tehdä huolella. Hankesuunnittelussa mm. määritetään korjausten tavoitteet ja toteutustapa sekä laaditaan kustannus- ja aikatauluarviot. Hankesuunnittelun pohjaksi kannattaa tehdä osakaskysely, jossa kartoitetaan huoneistoihin aiemmin tehdyt remontit sekä selvitetään osakkaiden toiveita ja odotuksia tulevaan korjaustyöhön liittyen. Vahanen on lanseerannut myös PutkiremonttiPlus nimeä kantavan asukas- ja osakasviestintään erikoistuneen viestintäpalvelun. Ajantasainen ja toimiva viestintä on olennainen osa onnistunutta korjaushanketta. Linjasaneeraus on pitkäkestoinen urakka, jonka aikana asukkaiden ja osakkaiden tiedotus on tärkeää. Toimiva viestintä myös tukee korjaustyön onnistumista ja helpottaa asukkaiden ja osakkaiden sopeutumista tilanteeseen. RTC Vahanen Turku Oy tarjoaa myös laajan joukon kiinteistön ylläpitoa tukevia rakennusfysikaalisia asiantuntijapalveluita, kuten sisäilmaselvityksiä tai kosteusteknisiä kuntotutkimuksia. Teknisiä asioita selvittämällä pyritään saamaan yhteenveto kiinteistöstä ja siitä, mikä mahdollisesti aiheuttaa oireilua asukkaissa. Konsultointia esimerkiksi parempaan sisäilmaan liittyen on tarjolla myös peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.

Yhteistoiminnasta alueelliseen strategiaan

Rakennusala on alkanut kannustaa yhä enemmän yhteistoimintaan ja erilaisia ryhmäkorjaushankkeita onkin toteutettu jo jonkin verran. Kun saman alueen taloyhtiöt teettävät samanlaisia korjauksia isommassa ryhmässä, ovat hankkeiden kustannukset pienemmät ja läpimenoajat nopeammat.

Myös Vahanen on ollut aktiivisesti mukana alan kehityksessä ja toiminut mm. ympäristöministeriön hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää, miten kiinteistöjen korjaamista voitaisiin tehdä järkevästi. Yhteistoimintaan liittyen eräänä vaihtoehtona syntyi ajatus lähiöstrategiamallista, jossa rakennusteknisten seikkojen ohella otetaan huomioon myös ympäröivän alueen ja sen palveluiden kehittäminen. Kiinnostusta uutta strategiaa kohtaan on ilmaantunut, ja parhaillaan haetaankin rahoitusta pilottihankkeen toteuttamiseksi.