Laadukas palvelukonsepti

ivtturku”Mitä nopeammin päätyy maalämpöön, sitä onnellisempi on” näillä sanoilla IVT Center Turku Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Rautanen päättää haastattelun.

Mentäessä ajassa taaksepäin kuulemme Veli-Matin päätyneen alalle jo toistakymmentä vuotta sitten aluksi tutustuen lämpöpumppuihin ilmalämpöpumppuja myymällä. Pian kuitenkin siirryttiin maalämpöpumppuihin, jotka ovatkin tällä hetkellä yrityksen pääasiallinen artikkeli.
Hän kertoo ehkä tärkeimmäksi asiaksi liiketoiminnassaan laadukkaat tuotteet, eikä pelkästään laadukkaat IVT:n lämpöpumput, vaan koko yrityksen palvelukonseptin. Laadukas toiminta nousee entistä tärkeämpään rooliin tiukentuneessa markkinatilanteessa. ”Johtuen Turun seudun yleisestä taloudellisesta tilanteesta, on toimenpidelupien määrä pudonnut n. 300 kpl viime vuoteen nähden ollen vielä v. 2013 yli 500 kpl” analysoi toimitusjohtaja Rautanen markkinoiden kehitystä toimialueellaan. ”Tämä siitäkin huolimatta, että maalämmön suosio koko ajan kasvaa” hän jatkaa.

Tiedusteltaessa maalämpölämmityksen investointikustannuksia, tuli vastaus asiantuntijan suusta empimättä: siirryttäessä esimerkiksi 3000 l öljyä kuluttavasta öljylämmityksestä maalämpöön, maksaa se kaikkineen n. 18000 euroa. Maalämpöön siirtymistä pitäisi kuitenkin ajatella sijoituksena, koska ensimmäisestä vuodesta lähtien se lähtee säästämään ja investointi pystytään kuolettamaan syntyneillä säästöillä. Veli-Matti Rautanen kertoo investoinnin takaisinmaksuajan olevan nykyisilläkin energian hinnoilla ainoastaan 5-6 vuotta.
Veli-Matti muistuttaa ja haluaa korostaa, että lämmitys maalämpöpumpulla on erittäin ympäristöystävällistä. Tuotettavasta lämpöenergiasta nimittäin n. 70 % on maahan sitoutunutta aurinkoenergiaa ja vain 30 % ostettavaa sähköä. Lisäksi sähkö on useimmiten kotimaista, kun taas 70 – 90 % öljystä tuodaan Venäjältä. ”Mitä järkeä meidän on rahoittaa naapuriamme, kun voisimme yhdellä pienellä päätöksellä saada nämäkin rahat kotimaiseen käyttöön” hän ihmettelee.

Viimeaikaisia kehityssuuntia toimitusjohtaja Rautanen luonnehtii kertomalla, että jopa kaukolämpöalueen kerrostalot ovat kiinnostuneet vaihtamaan lämmityksen maalämpöön ja monet ovat jo niin tehneetkin.
Lopuksi Veli-Matti oikaisee vielä harhakäsityksen kertomalla, että maalämmön asennus on yhtä edullista kesällä kuin talvellakin.