LTU-Urakointi_solid-House_2_300_CMYK

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien avulla alan huipulle

Tutustu yritykseen: www.ltu.fi

Tarkkaan hiotut toimintatavat ja laatujärjestelmät ovat sekä yrityksen että tilaajan etu. Muutosalttiilla rakennusalalla jatkuva uudistuminen on myös kuitenkin tarpeen.

LTU-Urakointi Oy toimii tasoite- ja maalaustöiden parissa pääalanaan asuntotuotanto pääkaupunkiseudulla. Yrityksen volyymit ovat kunnioitettavat, sillä heidän työpanoksellaan valmistuu vuosittain yli 5000 asuntoa ja julkisia sekä toimitilakohteitakin parisenkymmentä.

Alansa johtava yritys työllistää noin 180 oman työntekijän ohella myös joukon vakinaisia alihankkijoita.

Laatujärjestelmät helpottavat yritystoimintaa

LTU-Urakointi Oy erottuu kilpailijoistaan panostamalla voimakkaasti laatuun. Yrityksen käytössä ovat ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joiden voimassaoloon vaaditaan viranomaisen suorittama auditointi säännöllisin väliajoin. – Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen taho käy vuosittain läpi järjestelmämme ja arvioi työmaita, kertoo LTU-Urakointi Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Reijo Järvinen.

Moni luulee byrokraattisen järjestelmän mutkistavan yrityksen toimintaa, mutta LTU-Urakointi Oy:ssä asia koetaan aivan päinvastoin. – Kun toimitavat on mietitty tarkkaan, tietää jokainen mitä on tekemässä ja millaiseen laatuun pyritään. Järjestelmien avulla hallitaan koko prosessia, Järvinen kertoo.

Toimintajärjestelmien kehittäminen ja laatusertifikaatit ovat siis ennen kaikkea yrityksen oma etu – niiden avulla langat pysyvät käsissä myös toiminnan kasvaessa. – Ei kuitenkaan pidä jämähtää paikoilleen, vaan toimintatapoja täytyy arvioida aina uudelleen. Uusia ideoita kokeilemalla voidaan saada tehokkuutta niin työmaakäytäntöihin, tarjouslaskentaan kuin hallintoonkin, Järvinen pohtii.

Ympäristön huomioiminen

Laadun ohella vihreät arvot korostuvat tänä päivänä yhä enemmän, ja myös tilaajat arvostavat LTU-Urakointi Oy:n ympäristösertifiointia. Yritys on pyrkinyt kehittämään toimintaansa tälläkin saralla monin tavoin. – Hiilijalanjäljen pienentäminen on huomioitu esimerkiksi siinä, että yhdellä työnjohtajalla on keskimäärin 8-10 työmaata samalla alueella, jolloin vältytään turhalta paikasta toiseen ajamiselta. Sama onnistuu tilaamalla työmaille kerralla isompia määriä tavaraa, jolloin kuorma-autoliikenne vähenee, Järvinen kertoo.

Kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa

Tarkkaan mietityt toimintatavat helpottavat yritystä myös haasteiden keskellä. – Ammattitaitoisen työvoiman saanti tuntuu olevan alalla ikuisuuskysymys, mutta vahvojen perusresurssien ansiosta selviämme siitäkin, Järvinen toteaa. – Työvoimaa kyllä on, mutta ei välttämättä sellaista, joka hallitsisi suurten pintojen kanssa työskentelyn. Isoissa projekteissa menetelmät ovat täysin omanlaisensa ja tasoitemiehiltä ja maalareilta vaaditaan ennen kaikkea tuotantonopeutta, selventää toimitusjohtaja ongelman laatua.

Alan yleisistä haasteista huolimatta LTU-Urakointi Oy jatkaa hallitun kasvun linjalla toimintaansa yhä hioen. – Rakennusalalla muutokset ovat nopeita, ja suunnitelmia täytyy usein sopeuttaa niiden mukaan. Tällä hetkellä olemme oman alamme markkinajohtaja ja myös tulevaisuudessa haluamme uudistua ja olla kehityksen kärjessä, Järvinen summaa.