laxal

Linjasaneerausten huippu tulee 2020-luvulla

Linjasaneerausten tarve tulee kasvamaan räjähdysmäisesti 2020-luvulla Turussa. Näin kertoo Laxal Oy:n toimitusjohtaja Esko Laaksonen, joka kehottaa taloyhtiöitä ryhtymään linjasaneerauksen suunnitteluun hyvissä ajoin ennen pahinta ruuhkaa. Venyttäessä saneerausvälejä liian pitkälle, vahinkojen riski kasvaa ja ruuhkahuippuna urakoitsijaa ei lyhyellä varoitusajalla välttämättä saa. Ennustettu linjasaneeraushuippu heijastuu Laaksosen mukaan myös kerrostaloasuntojen myyntiin. Asuntoja on toki tarjolla, mutta kymmenen vuoden sisällä häämöttävä putkiremontti ei houkuttele asunnonostajia.

laxal2Laxal Oy on erittäin vahva korjausrakentamisen alalla ja linjasaneeraukset ovat iso työllistäjä. Yritys täyttää ensi vuonna 25 vuotta ja on koko toimintansa aikana uskollisesti palvellut taloyhtiöitä vahvalla ammattitaidolla ja erinomaisella laadulla. Laaksonen ymmärtää remonttien aiheuttamat suuret kustannukset ja kehottaa siksi tilaajia perehtymään kunnolla urakoitsijan valintaan. Luotettavaa toimijaa tulisi ehdottomasti suosia halvimman vaihtoehdon sijasta. Huonosti tehty työ johtaa jälkien korjaamiseen tai jopa koko tilan purkamiseen, mikä tulee kalliiksi ja on aikaa vievä prosessi.

Laaksonen pyrkii toiminnallaan laatuun ja takuuseen, jotta asiakkaat saisivat sen mistä he maksavat. Hän panostaa hyvään yhteistyöhön alihankkijoiden, suunnittelijoiden ja valvojien kanssa, jolloin lopputuloksestakin tulee hyvä.
– Olemalla luotettavia ja tekemällä työmme hyvin olemme luoneet tärkeitä yhteistyösuhteita, mikä on äärimmäisen tärkeää alalla. Meillä on pitkäaikaiset ammattitaitoiset työntekijät ja pitkä referenssilista, jotka puhuvat työnlaatumme puolesta.