Löydä sähkömies

www.stul.fi

 

STUL ry:n eli Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton Löydä sähkömies-palvelu kokoaa yhteen luotettavat, osaavat ja toimioikeudet omaavat sähköasentajat.

STUL:n viestintäjohtaja Paula Ihamäki, mistä syntyi ajatus Löydä sähkömies-palvelun perustamiselle?

STUL haluaa omalta osaltaan pitää huolta siitä, että sähköturvallisuus säilyy suomalaisissa kodeissa sekä kaikissa muissakin rakennetuissa tiloissa ja ympäristöissä korkealla tasolla. Samalla edistämme reilua kilpailua ja ehkäisemme harmaata taloutta. Löydä sähkömies -palvelun avulla pyrimme varmistamaan sen, että ihmiset käyttävät sähköasennustöihin vain oikeudet omaavia ammattilaisia. Sähköasennustyö ei ole jokamiehen oikeus hyvästä syystä: osaamattomuudesta voi seurata virityksiä, joiden hengenvaarallisuus ei useinkaan päällepäin näy.

Etenkin kuluttajan voi olla vaikea löytää sähköistyspalveluita tarjoavia yrityksiä, sillä monet sähköasennusliikkeet eivät enää näy katukuvassa kivijalkamyymälöiden määrän laskettua. Moni tavallinen kuluttaja ei myöskään tiedä, mitä kaikkea sähköistyksellä tänä päivänä voi saada aikaan. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan parantaa sähköturvallisuutta, energiatehokkuutta, toimivuutta eli kaiken kaikkiaan lisätä yleistä hyvinvointia. Myös tätä tietoa jaamme Löydä sähkömies -palvelun avulla.

Onko palvelun kehittämisessä ollut mukana muitakin tahoja kuin STUL?

Kyseessä on laaja sähkö- ja energia-alan yhteishanke, jonka pääkoordinoijana STUL toimii. Hankkeen suunnittelussa ja kehittämisessä ovat vahvasti mukana muun muassa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK ry) ja Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK ry). Maamme sähköturvallisuutta valvova viranomainen Tukes on ollut alusta asti mukana kehittämässä palvelua, minkä lisäksi ohjausryhmässä istuvat myös Energiateollisuus ry:n ja NSS Sähkösuunnittelijat ry:n edustajat.

Kenelle palvelu ensisijaisesti on tarkoitettu ja miten sitä käytetään?

Olemme kohdentaneet Löydä sähkömies-palveluun liittyvää viestintää ensisijaisesti korjausrakentajille. Maamme asuntokanta on pääosin peräisin 1900-luvulta ja näissä on usein edelleen alkuperäiset kiinteät sähköasennukset, vaikka mm. kotien sähkölaitemäärät ovat moninkertaistuneet. Sähköasennukset kestävät kyllä vuosikymmeniä, mutta jossain vaiheessa nekin on kuitenkin tarpeen uusia. Ne voivat olla rikkoutuneita, kuluneita ja niissä eivät useinkaan tehot riitä nykypäivän tarpeisiin.

Teettämiemme tutkimusten mukaan eniten sähköistysaikeita ja -tarpeita on lapsiperheillä ja seniori-ikää lähestyvillä. Ihmiset haluavat käyttää sähköä mahdollisimman fiksusti ja energiatehokkaasti sekä tehdä ekotekoja satsaamalla itsekin sähköntuotantoon esimerkiksi aurinkopaneeleja asennuttamalla. Kuluttajien ohella palvelu toimii yhtälailla myös taloyhtiöille sekä yrittäjille, joilla on erinäisiä sähköistystarpeita toimisto- ja tuotantotiloissaan.

Palvelun keskiössä on nettisivusto, jonka alueellisen hakutoiminnon kautta saa kätevästi näkyville ensin kaikkien Löydä sähkömies -palveluun liittyneiden sähköurakoitsijoiden yhteystiedot ja heidän jälkeensä muutkin ao. alueella sähköasennuspalvelujatarjoavat STUL:n jäsenyritykset.


Miten alan yritys pääsee mukaan Löydä sähkömies-palveluun?

Jotta yritys saa yhteystietonsa palveluun, sen täytyy olla STUL:n jäsen. Ennen jäsenyyden hyväksymistä tarkastamme yrityksen taustat. Liiton jäsenyyden piiriin hyväksytään vain yhteiskuntavastuullisesti toimivia yrityksiä.

Jäsenyyden lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa kurssi, joka valmentaa häntä tasokkaaseen asiakaspalveluun. Kurssilla käydään läpi mm. sitä miten saadaan aikaan hyvä asiakaskokemus ja millä tavoin yritys voi tuoda itseään esille ennemminkin ratkaisuntarjoajana kuin yksittäisen sähkölaitteen asentajana. Nämä tiedot ja taidot auttavat yritystä luomaan ja ylläpitämään kestäviä asiakassuhteita. Olemme tuottaneet kurssin verkkoformaattiin, joten sen voi suorittaa silloin kun itselle parhaiten sopii. Tarpeen vaatiessa järjestämme kuitenkin myös lähikoulutuksia.

 

Millaista palautetta palvelu on saanut?

Palvelulla on selkeästi vetovoimaa ja saan siihen liittyviä tiedusteluja viikoittain. Valtakunnallisesti kurssin käyneitä ja siten Löydä sähkömies -palveluun yhteystietonsa saaneita yrityksiä on jo noin 300. Heidän ohellaan hakutoiminto nostaa näkyviin myös muiden alueella toimivien sähkö- ja teleurakointia tekevien STUL:n jäsenyritysten yhteystiedot.

Löydä sähkömies on luotu pysyväksi ja kehittyväksi palveluksi, johon haemme ja koulutamme koko ajan lisää uusia toimijoita. Jäsenkuntamme on pitänyt palvelua hyvänä, sillä se ei pelkästään tuo heille uusia asiakaskontakteja, vaan myös esittelee sähköistyksen tarjoamia edistyksellisiä ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tällä hetkellä maastamme ei löydy muuta neutraalia tahoa, joka tarjoaa sekä asentajahaun että informaatiota.