Betoni on maailman eniten käytetty rakennusaine.

Maailman yleisin rakennusaine

Betoni on maailman eniten käytetty rakennusaine. Sen ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa lujuus, kestävyys ja muotoiltavuus. Se on erinomainen materiaali erityisesti kantavissa rakenteissa, lisäksi se tarjoaa myös monia erilaisia mahdollisuuksia esteettisesti monimuotoisten ja näyttävien rakennusten toteuttamiseen.

Betoni kestää ilman suurempia huoltoja vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja.

– Laadun varmistamiseksi tietyille betoninlaaduille on määritelty raja-arvot, mitkä täytyy saavuttaa. Valmisbetonin toimittajilla on oma tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, jota puolestaan valvoo Inspecta. Lisäksi tehtailla on itsetestaamisoikeus. Tietyin väliajoin tuotteita testataan myös ulkopuolisilla toimijoilla, kertoo tuotantoinsinööri Johannes Kivikangas Ansion Sementtivalimo Oy:stä.

Betonin raaka-aineet ovat luonnollisia. Sementtiä, vettä ja kiveä saa lähes kaikkialta rajattomasti. Toisin sanoen se on myös luontoystävällinen valinta.

Betoni on arkkitehtonisesti joustava ja mielenkiintoinen materiaali. Hyvin suunniteltua ja toteutettua rakennetta on helppo muunnella, jolloin rakennuksen uudistaminen rakentamisen jälkeenkin on mahdollista.

– Betoni sopii, ja onkin mukana lähes kaikessa rakentamisessa. Varsinkin betonielementtirunkoisten rakennusten määrä on kasvussa. Tämä johtuu pitkälti betonin hyvästä saatavuudesta, hinnasta ja nopeasta runkovaiheesta. Edellä mainittujen osatekijöiden kautta saadaan rakennusaikaa lyhyemmäksi, jolloin päästään karsimaan muita kuluja. Näitä voisi syntyä esimerkiksi tilanteesta, jossa valmistusaika siirtyy talveen. Kivikangas jatkaa.

Kaikki betonin osa-aineet sementti, vesi, kiviaines sekä mahdolliset lisäaineet, seosaineet ja pigmentit antavat oman osansa betonin muunneltavuuteen. Näin ollen betonirakenteiden ulkonäköön, kuten väreihin taipuisuuteen tai muottiin, voidaan vaikuttaa monella tavoin. Lisäksi erilaiset pintakäsittelytekniikat antavat betonipintaan vaihtelua.

Betoni eristää ääntä ja lämpöä, eikä homehdu

Tiivis betoni säästää lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Sen ääneneristys on hyvä, eikä siitä lähde sisäilmaan päästöjä. Betonirakenne ei myöskään säteile, pala, lisää palon syttymisriskiä tai homehdu, joten se on turvallinen rakennusmateriaali myös allergikoille.

Kestävä ja helposti kierrätettävä

Betoni sopii hyvin kiertotalouteen, joka on muutakin kuin pelkkää materiaalin kierrättämistä. Tuotteiden käyttö suunnitellaan alusta asti siten, että kierrossa ei synny turhaa jätettä, ja että materiaalien arvo säilyy.

Erilaisia sementtilaatuja voidaan jatkaa tietyillä teollisuuden sivutuotteilla, kuten masuunikuonalla ja lentotuhkalla. Näillä voidaan myös muokata betonin käyttö­ominaisuuksia.

– Betonin tärkeimpänä osa-aineena voidaan pitää sementtiä. Erilaisia sementtilaatuja voidaan jatkaa tietyillä teollisuuden sivutuotteilla, kuten masuunikuonalla ja lentotuhkalla. Näillä voidaan myös muokata betonin käyttöominaisuuksia, toteaa Kivikangas.

Tiesitkö?
Betonirakennuksen lämmönvarauskyvyn ansiosta:
 • Rakennuksen ilmaisenergiat saadaan hyötykäyttöön
 • Massiivisuus säästää 5-15 % lämmitysenergiasta
 • Tasaa ja alentaa liian korkeita sisälämpötiloja
 • Säästää 20- 50 % jäähdytysenergiasta
 • Voi poistaa jäähdytystarpeen kokonaan
 • Soveltuu hyvin matalalämpötekniikan yhteyteen (esim. maalämpö)
 • Soveltuu hyvin matalaenergia- ja passiivitaloihin
 • Pienentää rakennuksen CO2- päästöjä
Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet:
 • Ympäristöjärjestelmien käyttö
 • Ajantasaiset tehtaan ympäristönhoitosuunnitelmat
 • Raaka-aineiden tehokas käyttö
 • Energian säästö rakennuksissa ja prosesseissa
 • Kierrätyksen edistäminen
 • Henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen

(Lähde: Betoniteollisuus ry)