Saneerauskohteisiin erikoistunut Trio on vuosien aikana laajentanut palveluvalikoimaansa kattamaan myös sähkö- ja maanrakennustyöt.

LVI:tä ihmisten ehdoilla

Luottamus, välittäminen ja ihminen ovat arvoja, joita pitkän linjan LVI-alan yrityksessä korostetaan. Vaikka ajat muuttuvat, tärkeät arvot pysyvät.

Usein sanotaan, että hyvät työntekijät ovat yrityksen voimavara. Vantaalaisessa LVI-Trio Oy:ssä tämä todella pitää paikkansa. Trion ja sen tytäryhtiöiden Trio Ilmastointi Oy:n ja Trio Korjausrakentaja Oy:n jokaista 108:aa työntekijää arvostetaan ja kuunnellaan aina johtoporrasta myöten. Yrityksen johdolta se vaatii nykyihmisen ja -elämän ymmärtämistä sekä diplomaattisia kykyjä. − Täytyy osata ymmärtää, vaatia ja olla samalla armollinen. Työntekijät eivät ole pelinappuloita, vaan arvokkaita meille. Me mahdollistamme tämän, mutta työntekijät tekevät työn, tuore toimitusjohtaja Martti Saarnio tiivistää.

Trio on myös uusinut logonsa ja ajattelunsa, mikä kiteytyy uudessa sloganissa ”Onnellisen ihmisen koti”. Se tarkoittaa, että Trio tekee ihmisiä onnellisiksi korjaamalla heidän kotejaan ja toimistojaan, ja toisaalta Trio on myös työntekijöille ”koti”.

Nuoruutta ja kokemusta

30-vuotista taipalettaan juhlistava Trio on tehnyt juhlavuotensa kunniaksi muutoksia yrityksen omistuspohjaan. Osakkaiksi haluttiin ja saatiin nuoria ammattilaisia. Yhdeksi uudeksi omistajaksi nimitettiin Saarnion poika Joel Saarnio, joka kuvaa yritystä mahdollisuuksien taloksi. − Etenemismahdollisuudet ovat hyvät, ja täällä saa tehdä asioita, joista pitää. Lisäksi on hyvä, että täällä saa ottaa vastuuta. Sitä on toivottu, ja sitä on myös saatu, Joel Saarnio kertoo.

Martti Saarnio on tyytyväinen, että yritykseen on saatu uutta virtaa ja uusia ideoita nuorempien työntekijöiden myötä. − On tärkeää, että yrityksessä on kokemusta, mutta myös nuoruutta ja intoa, joilla päästään eteenpäin.

“Korjausrakentaminen on tullut jäädäkseen”

Saneerauskohteisiin erikoistunut Trio on vuosien aikana laajentanut palveluvalikoimaansa kattamaan myös sähkö- ja maanrakennustyöt. Kaikesta huolimatta eniten yritystä työllistävät erilaajuiset remontit aina pienurakoinnista linjasaneerauksiin. Saarnio näkee korjausrakentamisen omana alanaan, joka pitäisi erottaa selvästi uudisrakentamisesta. − Viranomaismääräyksissäkin puhutaan rakentamisesta, mikä mielletään uudisrakentamiseksi. Korjausrakentamisen ymmärtämisessä on vielä paljon tekemistä, vaikka asiat ovatkin  parantuneet 90-luvulta paljon, Saarnio kertoo.

Korjausrakentamista leimaavat piirteet, kuten monipuolisuus, yllätyksellisyys, luovuus ja sovitussa aikataulussa pysyminen, vaativat työntekijöiltä yhteensovittamisen taitoa sekä ammattiylpeyttä. Saarnion mukaan tällaisia tekijöitä on haastava löytää. − Omat tarpeet pitäisi pystyä siirtämään sivuun ja ajatukset tulisi keskittää lopputulokseen ja asiakkaan etuun.

Alan lyhytjänteisyyteen Saarnio toivoisi muutosta. − Jos suunnitelmat tehtäisiin pitkäjänteisesti eli tilauskannat olisivat pidemmät, pystyisimme kehittämään ja rakentamaan omaa organisaatiota sekä palvelemaan asiakkaita paremmin. Ei siitä olisi haittaa, jos joku urakka alkaisi vasta vuoden päästä, hän kertoo.