caverion

Megatrendi työllistää myös Turussa

Talotekniset järjestelmät ovat kehittyneet yhä monipuolisimmiksi ja tehokkaammiksi. Nykyään kiinteistöjen energiankulutusta voidaan seurata sekä säätää reaaliajassa etävalvomoiden avulla.  Megatrendi energiatehokkuus haastaa rakennusalan yrittäjät yhä innovatiivisempaan työskentelyyn ja tarjoaa samalla työllistymismahdollisuuksia talotekniikan osaajille.

Viime vuosien kehitys talotekniikassa on huimaa ja yhä edelleen pyritään löytämään tehokkaampia järjestelmiä muun muassa lämmöntuottoon, -talteenottoon, automatiikkaan sekä näihin liittyviin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Niiden avulla kiinteistöissä on tarkoitus saavuttaa merkittävää energiansäästöä ja parempia asumisolosuhteita. Näin vaikutetaan myös tulevaisuuden asumiskustannuksiin. Trendi on myös avannut ovet talotekniikan kokonaisuuden osaajille. Täytyy hallita kaikki osa-alueet, jotta pystyy toteuttamaan koko prosessin tehokkaasti. Lounais-Suomen aluejohtaja Antti Lempiäinen Caverionista, kertoi Solid Houselle, miten Caverion on vastannut markkinoiden tehokkuusvaatimuksiin ja miten toimintaa kehitetään yhä edelleen.

Caverion Oyj sai alkunsa vuonna 2013, kun YIT-konsernin kiinteistötekniikan ja teollisuuden palvelut muodostivat itsenäisen konsernin. Caverion toimii elinkaaritoimittajana tarjoten kiinteistöille ja teollisuudelle kestäviä teknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja suunnittelusta toteutukseen. Kokonaisvaltaisuus on valttia ja urakoinnissa pyritään aina kokonaisvaltaisiin taloteknisiin toimituksiin. Kestävän kehityksen luo yrityksen palvelutoiminta, joka hoitaa kaikkien teknisten järjestelmien huollon sekä ylläpidon.

Yrityksen talotekninen osaaminen kattaa toisin sanoen kaikki osa-alueet, lämmityksen-, veden- ja viemäröinnin-, ilmastoinnin-, jäähdytyksen-, sähköistyksen-, informaatio- ja viestintäteknologian, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmät.

Yliopistokaupungissa, Turussa, kokonaisvaltaiset projekti- ja palveluliiketoiminnot näkyvät vahvasti muun muassa lääketeollisuudessa ja opetustiloissa.

Maanlaajuinen ja paikallinen toimija

Caverion on tunnettu sekä valtakunnallisella että Eurooppalaisella tasolla. Yritys toimii 13 maassa, mm. Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa

– Tavoitteena on kuitenkin, että Turussa yritys koettaisiin paikallisena toimijana alueella olevien pk-yritysten rinnalla. Pystymme tuomaan kansainvälisestä toiminnastamme malleja ja ratkaisuja myös paikallisille asiakkaillemme, Lempiäinen pohtii

Yritys luottaa omaan osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Caverion työllistää tällä hetkellä noin 350 henkilöä Turussa ja koko Lounais-Suomen alueella yrityksen palveluksessa on noin 550 henkeä. Ammattitaitoinen henkilökunta koostuu paikallisista vahvoista persoonista. Projektit hoidetaan pääosin omalla työvoimalla, jonka Lempiäinen kokee myös suureksi vahvuudeksi alalla.

Caverion työllistää n. 350 henkilöä Turussa…

Energiansäästö on kannattava investointi

Markkinoiden kovassa hintakilpailussa tilaajat reagoivat herkästi toimeksiantojen tunti- ja materiaalihintoihin, kun todellisuudessa tulisi keskittyä enemmän projektin tai palvelun kokonaiskustannuksiin.

Kun investoinnit suunnitellaan tarpeeksi hyvin, hintavampi vaihtoehto voi osoittautua kokonaisuuden kannalta hyödyllisimmäksi ja kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Esimerkki hyvästä, mutta hieman kalliimmasta investoinnista on toimiva lämmön talteenottojärjestelmä, joka lämmityskaudella käyttää poistuvan ilman lämpöä sisään otettavan ilman lämmittämiseen. Järjestelmä voi säästää jopa 70 – 80 % lämmityksen energiankulutuksessa. Hyvin suunniteltu ja tehokas talotekninen järjestelmä, jota käytetään ja ylläpidetään ammattitaitoisesti, voi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.
– Turussa olemme liittäneet kohteita valtakunnalliseen kiinteistövalvomoomme sekä sitä täydentävään paikallisvalvomoon muun muassa energiansäästösopimusten yhteydessä. Huollamme, ylläpidämme sekä ”ajamme” kiinteistöä ja etävalvomon avulla pystymme seuraamaan kiinteistön energiankulutusta. Tarvittaessa voimme säätää ja ohjata järjestelmää toiminnan ja energiankulutuksen optimoimiseksi. Teemme myös asiakkaille parannusehdotuksia kiinteistöjen tehokkuuden kehittämiseksi , Lempiäinen kertoo.

Tulevaisuudessa energiatehokkuuteen liittyvä kiinteistöjen ajaminen automaatiojärjestelmien avulla kehittyy Lempiäisen mukaan entisestään. Energiatehokkuuden parantaminen on erittäin vahva tekijä Caverionin toiminnassa. Kaikkiin kohteisiin etsitään pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaita ja tukevat kestävää kehitystä. Huoltotoiminnassa yritys pyrkii pois taloteknisten järjestelmien niin sanotusta kellotetusta huollosta ja tähtää tarpeenmukaiseen huoltoon. Toiminnanohjausjärjestelmien kautta kiinteistöjen huoltotarvetta voidaan seurata ja tarpeen mukaan reagoida, jolloin toimintaan tuodaan kustannustehokkuutta.

– Tuomalla tämän kokemuksemme ja osaamisemme rakennusprojekteihin jo hankekehityksessä tai varhaisessa suunnitteluvaiheessa pystytään toteuttamaan teknologisesti edistyksellisiä ja energiatehokkaita rakennuksia, Lempiäinen tiivistää.