Markkinoilta löytyy yhä enenevässä määrin myös Joutsenmerkittyjä rakennustuotteita ja jopa rakennuskin voi saada Joutsenmerkin.

Mikä Joutsenmerkki?

www.joutsenmerkki.fi

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka avulla kuluttajaa ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Markkinoilta löytyy yhä enenevässä määrin myös Joutsenmerkittyjä rakennustuotteita ja jopa rakennuskin voi saada Joutsenmerkin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto esitteli Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin vuonna 1989. Merkin tarkoituksena on tarjota Pohjoismaisille kuluttajille perusta, jonka mukaan valita tiukat ympäristölliset kriteerit täyttäviä tuotteita. Nykyään markkinoilla on tuhansia Joutsenmerkillä varustettuja tuotteita ja palveluita yli 60 eri tuoteryhmässä.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Merkin avulla kuluttajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja.

Rakennuskin voi saada Joutsenmerkin

Vuodesta 2009 myös kriteerit täyttävien pientalojen, kerrostalojen sekä koulu- ja päiväkotirakennusten on ollut mahdollista saada Joutsenmerkki. Se tarkoittaa, että pientalot, kerrostalot ja päiväkotirakennukset voidaan joutsenmerkitä. – Koska suurin kuluttajan tekemä investointi on yleensä asunto, pitäisi ympäristö- ja terveellisyysasiat huomioida pitkäjänteisesti myös rakentamisessa. Joutsenmerkki antaa tähän hyvät välineet. Ympäristön kannalta on hienoa, että Suomessa rakennetaan Joutsenmerkittyjä taloja. Joutsenmerkin kriteerit edellyttävät talolta energiatehokkuutta, ympäristön ja terveyden kannalta parhaita rakennustuotteita, hyvää sisäilmaa ja laadukasta rakentamista. Joutsenmerkitty talo on myös ympäristöystävällinen valinta, Joutsenmerkin asiantuntija Terhi Uusitalo toteaa.

Joutsenmerkityn talon kriteerit

Joutsenmerkin vaatimukset koskevat rakennuksen rakennusvaihetta, materiaaleja ja energiankulutusta. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää, ympäristö on huomioitava rakennushankkeessa kokonaisvaltaisesti raaka-aineista valmiiseen rakennukseen saakka. Alhaisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten lisäksi rakennuksen sisätilojen tulee olla ympäristöystävälliset.

Jos omakotirakentaja haluaa rakentaa Joutsenmerkityn talon, mitä se edellyttää suunnittelu- ja rakennusvaiheessa? – Huolellista työtä. Ihan aluksi täytyy tietysti suunnitella talo, joka on nykyisiä energiamääräyksiä parempi, eli menee vähintään B-luokkaan. Materiaalien kartoittaminen kannattaa aloittaa jo suunnitteluvaiheessa, sillä se saattaa viedä aikaa. Soveltuvien materiaalien löytäminen voi joiltain osin olla haastavaa ja niitä saattaa joutua metsästämään ulkomaita myöten. Toisaalta kehitystä on vuoden aikana tapahtunut. Esimerkiksi maaleja ja lattiamateriaaleja löytyy paljonkin joutsenmerkittyinä, jolloin niitä ei tarvitse sen enempää dokumentoida tai selvitellä. Rakennusvaiheessa on huolehdittava kosteusasioista, jotta sisäilma on ja pysyy terveenä. Lisäksi on vahdittava, että rakentamisessa käytetään vain sovittuja ja hyväksyttyjä materiaaleja, Uusitalo kertoo.

Terve ja turvallinen talo

Entä mitä lisäarvoa Joutsenmerkki tuo itse kohteelle? – Joutsenmerkki varmistaa, että talo on ympäristön kannalta parhaiden joukossa: energiatehokas, kemikaalipihi ja puutavara on kestävästi hoidetuista metsistä. Lisäksi talon sisäilma on hyvä, sillä kosteudenhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota rakentaessa ja käytetyt materiaalit ja kemikaalit päästävät mahdollisimman vähän haitalisia aineita huoneilmaan.

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Suomeen on toistaiseksi rakennettu vain yksi joutsenmerkitty kerrostalo. – Tällä hetkellä on kuitenkin useita projekteja käynnissä: kerrostaloa, päiväkotia ja omakotitaloa. Saamme myös jatkuvasti kyselyitä uusista kohteista, joten tulevaisuus näyttää valoisalta. Uskon, että muutaman vuoden kuluttua valmiina on useita kohteita ja rakenteilla vielä enemmän.