Moduulirakentamisessa rakennuksen esivalmisteiset osat eli moduulit tuotetaan teollisesti.

Mikä moduulirakentaminen?

Moduulirakentamisessa rakennuksen esivalmisteiset osat eli moduulit tuotetaan teollisesti. Mistä oikein on kyse?

Moduulirakentaminen on kansainvälisestikin kiinnostava rakennusalan kehityssuunta, jonka avulla voidaan valmistaa erityyppisiä asuinrakennus- ja asuntoratkaisuja. Rakentamisen suuri haastehan on kestävän rakentamisen kokonaisvaltainen toteuttaminen. Modulaarisen rakentamisen kehittäminen on tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta merkittävää, sillä se antaa mahdollisuuksia entistä energiatehokkaampaan, säästeliäämpään ja parempaa laatua tuottavaan rakentamisen prosessiin.

Modulaarinen monikerrosrakentaminen on yleistynyt viimeisimmän kymmenen vuoden aikana monissa eri maissa, mutta Suomessa esivalmistettujen modulaaristen asuntojen tai asuntojen osien käyttö kaupunkimaisessa monikerrosrakentamisessa on edelleen uutta. Pientalorakentamisen puolella moduulirakentaminen on vakiinnuttanut asemansa ja osoittanut hyötynsä.

Moduulirakentamisen määritelmä

Mitä moduulirakentaminen käytännössä tarkoittaa? Modulaarisessa rakentamisessa rakennuksen esivalmisteiset osat eli moduulit tuotetaan teollisesti. Moduuleihin voidaan rakentaa tehdasolosuhteissa valmiiksi väliseinät, sisäpinnat ja kiintokalusteet. Myös ilmanvaihto-, putki-, viemäröinti- ja sähkötyöt tehdään tehdasolosuhteissa esivalmisteisesti, ja rakennuksen julkisivupinnat voidaan viimeistellä tehtaalla. Sen jälkeen moduulit kuljetetaan tontille, jossa ne liitetään toisiinsa sekä vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin.

Siistimpää, nopeampaa, kustannustehokkaampaa

Modulaarisessa rakentamisessa on monia hyötyjä perinteiseen paikalla rakentamiseen verrattuna. Kun rakennetaan tehdasolosuhteissa, voidaan olla suojassa vesisateilta, lumelta ja kylmyydeltä sekä niiden aiheuttamilta käytännön ongelmilta. Kun suurin osa rakennushankkeesta siirtyy tehdastiloihin, syntyy rakennettavalla tontilla myös huomattavasti vähemmän melua, saastetta ja rakennusjätettä. Tutkimusten mukaan rakentajien tuottavuuskin on sisätiloissa parempi, työn laatu parempaa ja työvoiman kokonaistarve mahdollisesti pienempi kuin tontilla tapahtuvassa rakentamisessa. Tehtaalla tapahtuvassa rakentamisessa työn tarkkuus ja tehokkuuskin voivat parantua, kun rakentaminen tehdään tasaisissa työskentelyolosuhteissa, työtehtäviä voidaan automatisoida ja tarkastusprosessi on yksinkertaisempaa.

Modulaarisen rakentamisen etu on myös nopeus, sillä moduulirakentaminen johtaa keskimäärin jopa 30-50 prosenttia lyhyempään rakentamisaikaan paikalla rakentamiseen verrattuna. Ja kokonaisajan lyhentyminen johtaa luonnollisesti työmaa-ajan lyhentymiseen.

Siirrettävyys ja muutokset voivat olla haaste

Moduulien siirtäminen voi kuitenkin rajoittaa moduulin fyysisiä ominaisuuksia, sillä rajoitukset perustuvat kuljetusvälineiden ja liikenneverkkojen mitta- ja painorajoituksiin. Modulaarisessa rakentamisessa moduulien kuljetus rakennettavalle tontille voikin olla joissain tapauksissa haasteellista ja kallista.

Toisaalta myös myöhäiset suunnitelmien muutokset voivat olla modulaarisessa rakentamisessa haasteellisia ja jopa paikalla rakentamiseen verrattuna kalliimpia. Modulaarinen rakennustapa onkin tehokkainta silloin, kun rakennus on suunniteltu alusta saakka modulaarisella rakentamistavalla toteutettavaksi.

stat_800