Suomalainen taloyhtiöjärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa.

Miksi demokratia ei toteudu taloyhtiöissä?

30-vuotisen kokemukseni mukaan yksi suurimmista asunto-osakeyhtiöiden dilemmoista on se, että suurin osa osakkaista on täysin passiivisia kun taloyhtiössä päätetään myös omaa kukkaroa koskevista suurista remonteista. Kuinka demokratia päätöksenteossa toteutuu?

Suomalainen taloyhtiöjärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa sillä missään muualla ei asioista päätetä yhteisesti samalla tavalla kuin meillä. Taloyhtiön päätöksenteko on selkeää ja helppoa: enemmistöperiaatteella päätetään mitä tehdään ja milloin. Demokratia siis vallitsee. Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa.

Yksi meidän suomalaisten ongelmista on se, että emme uskalla avata suutamme silloin kuin pitäisi. Tämä koskee myös taloyhtiöiden päätöksentekoa. Yhtiökokouksissa ollaan samaa mieltä hallituksen ja isännöitsijän esitysten kanssa. Eriävät mielipiteet esitetään sitten kotona vaimolle ja naapureille pihaparlamentissa seuraavana päivänä.

Passiivisuus omien oikeuksien valvomisessa johtaa pahimmillaan siihen, että taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja vie päätöksentekoa haluamaansa suuntaan muiden ihmetellessä. Syitä tähän voi olla monia mutta yksinkertaisin syy on yleensä se loogisin.

Ongelmalliseksi koetaan yleensä tilanne milloin taloyhtiön hallitus koostuu pääsääntöisesti ns. maallikoista ja pitäisi päättää kaikkia koskevista suurista ja kalliista saneerauksista. Tässä tilanteessa olisikin järkevää palkata hallitukseen saneerauksen ajaksi esimerkiksi hallitusammattilainen pitämään huolta oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Kun päätetään useidenkin miljoonien suuruisista remonteista, ei muutaman tuhannen euron lisäkululla ole mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta. Päinvastoin. Kaikkien osakkaiden mielipiteiden huomioonottaminen on päätöksenteon kannalta tärkeää. Osakkaiden sitouttaminen tehtäviin päätöksiin on avainasemassa.

Omasta työajastani kului pitkään noin 25% itsensä petetyiksi tuntevien osakkaiden ”henkiseen konsultointiin”. Kun kukaan ei kuuntele omassa taloyhtiössä, haetaan viimeistä mahdollista apua kaikilta mahdollisilta tahoilta. Jostain syystä osoite olin sangen usein minä. Tämä ihmetytti minua aina suuresti. Miksi ihmiset eivät ymmärrä seisoa oikeuksiensa takana ajoissa silloin, kun asioihin voisi vielä vaikuttaa?

Takavuosina yritin auttaa varsinkin vanhempia ihmisiä koska usein tilanne oli täysin absurdi kaiken oikeudentajun mukaan. Lopputulos oli aina kuitenkin sama: kurat omaan niskaan eikä minkäänlaista kiitollisuutta tarjotusta avusta. Omaa aikaa ja henkistä kapasiteettia kului runsaasti eikä työstä voinut laskuttaakaan. Lopetin kun ymmärsin, että ihmisiä ei voi auttaa jos he eivät halua itse auttaa itseään.

Demokratian toteutumisen kannalta on mielestäni tärkeää, että jokainen ottaa oman asian ajamisen omiin käsiinsä ja mikä tärkeintä, riittävän ajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että asioihin on puututtava jäntevästi heti alusta lähtien. Mikäli näin ei tehdä, luisuu valta yksinvaltiaiden ja despoottien käsiin, jotka ajavat vain omaa asiaansa.

Kirjoittaja Tapio Falck toimii toimitusjohtajana Insinööritoimisto Buildnet Oy:ssä.