Miltä asuntokauppa näyttää keväällä ?

Kysyimme Huom! -välittäjiltä miltä kevään 2015 asuntokauppa tulee näyttämään Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Vaikka yleiset näkymät eivät anna kovin ruusuista kuvaa tämän hetken taloudellisesta tilanteesta koko Suomessa, on välittäjien viesti kokonaisuutena kannustava.

Oma vai vuokra-asunto?

Kotitalouksien reaalitulojen lasku ja ostovoiman heikkeneminen ajaa ihmisiä hakemaan edullisempia vaihtoehtoja myös asumiseen. Tämän johdosta haetaan pienempiä asuntoja halvemman hintatason alueilta. Asuntojen hintojen ennustetaan myös laskevan. Alhaisen korkotason johdosta omistusasuminen on edelleen edullisempaa kuin vuokralla asuminen. Yhtiövastikkeiden nousu vaikuttaa molempiin asumismuotoihin, mutta alhaisesta korkotasosta hyötyvät vain omistusasujat.

Sijainnin merkitys

Hakeutuminen kasvukeskuksiin jatkuu. Keskusta-asuntojen kysyntä on nousussa myös pienemmissä kaupungeissa. Halutaan olla siellä missä tapahtuu ja palvelut sekä harrastukset ovat lyhyen matkan päässä. Autottomuus nostaa myös suosiotaan. Keskustoissa hinnat pysyvät samoina, pienissä asunnoissa maltillisesti jopa nousevat, mutta syrjemmällä asuntojen hinnat laskevat ja erot kasvavat. Kysyntää kasvukeskusten syrjäseutujen asunnoista voi vauhdittaa ainoastaan reippaasti alhaisemmat hinnat ja ostajien hakeutuminen alhaisemman hintatason kohteisiin.

Kauppamäärät

Välittäjien mielipiteiden mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella asuntojen kauppamäärät tulevat pysymään jokseenkin samana kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kerrostaloasuntojen kauppamäärät pysyvät samoina. Rivitaloasuntojen ja omakotitalojen osalta jopa vähän nousevat patoutuneen kysynnän vuoksi. Vapaa-ajan kohteiden kauppamäärien ennustetaan pysyvän samassa tai hieman laskevan, riippuen myös kevään säätilanteesta.

Hintojen kehitys ja myyntiajat

Hintojen osalta tullaan näkemään laskua omakotitalojen ja isompien rivitaloasuntojen hinnoissa, varsinkin kasvukeskusten reuna-alueilla. Jos myyjät asettavat nyt hinnat kysyntää vastaaviksi, kauppamäärät saattavat yllättäen jopa nousta. Kerrostaloasuntojen osalta hinnat tulevat pysymään samalla tasolla, mutta pienempien asuntojen kohdalla nousuakin nähdään. Sijoittajien kysynnän vuoksi soluasunnoiksi kelpaavat isot kerrostaloasunnot saattavat liikkua yllättävän hyvin.

Myyntiajat pitenevät edelleen, vaikka hintataso laskisi. Tähän vaikuttaa runsas tarjonta, mutta erityisesti asuntokauppojen ketjuuntuminen. Ns. kahden asunnon loukkoja vältetään. Oman asunnon myynti ennen uuden ostoa hidastaa prosessia. Kaikkia päätöksiä tehdään nyt hitaammin ja harkitummin.

Kommentteja suoraan välittäjien suusta:

”Ns. lamaan tai taantumaan aletaan tottua ja sitä tullaan pitämään enemmänkin nykyajan normaalitilana. Ihmiset alkavat hakea positiivisia merkkejä taloudesta. Myös negatiiviset uutiset ovat tulossa epäsuosituiksi eikä niitä enää haluta.”

”Kauppamäärät tulevat mielestäni hieman nousemaan, koska nyt on ns. patoutunut kysyntä lähtenyt purkautumaan jonkin verran.”

”Taloudellinen tilanne tuo moneen talouteen epävarmuutta ja sitä kautta ei haluta myydä asuntoa edullisemmalla hinnalla kuin on aikanaan hankittu. Jos rahatilanne on tiukka, niin ennen luovutaan vapaa-ajankohteesta.”
”Tilanne on edelleen sama kuin aiemmin, ei suurta muutosta suuntaan tai toiseen.”

”Negatiivinen ilmapiiri ja median tolkuton pessimismin ruokkiminen vaikuttaa yksilön toimintaan – vaikka tarve ja halu ostaa asunto on, niin ympäristön vaikutus saattaa lamauttaa innokkaimmankin tulevaisuuden suunnittelijan. Olisi hyvä saada hyvät merkit ja myönteiset asiat julkisuuteen!”

”Ihmiset ovat ruvenneet ymmärtämään nyt paremmin että kohde on hinnoiteltava realistisesti ja näin ollen kauppaakin alkaa syntymään, varsinkin kt ja rt asunnoissa nopeammin.”

”Alhaiset korot edelleen vaikuttavat positiivisesti ostajien päätöksiin.”

”Ihmisiä käy näytöillä taas enemmän.”

”Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa tarvitaan sitkeyttä, malttia, kärsivällisyyttä sekä uskoa parempaan… ja Positiivisuutta peliin! On se rankkaa välitysalalla kun pitäisi yhteiskunnan yleisestä ilmapiiristäkin pitää huolta :-) Yritetään piristää markkinoita aurinkoisuudellamme – ABCDE-vitamiinit naamaan ja menoks!”

Mitä asunnon myyjän pitäisi nyt ottaa huomioon?
 • Jos olet myymässä viiden vuoden sisällä hankkimaasi asuntoa syrjäisemmältä sijainnilta, on todennäköistä, että et saa niin sanotusti ”omia pois”, eli hankintahintaa kuluineen. Tässä tilanteessa uuden ostettavan asunnon hinta ja ns. väliraha on kuitenkin se joka ratkaisee.
 • Jos asunto on hankittu yli 10 v. sitten, saat tänä päivänä korkeamman hinnan, vaikka markkinahinta olisi nyt edullisempi kuin pari vuotta sitten. Olet siis ”voittaja” markkinatilanteessa.
 • Hinnoittele järkevästi. Ylisuuret hintapyynnöt eivät saa ostajia tekemään minkäänlaista tarjousta.
 • Oikein hinnoitelluistakin kohteista tehdään nyt ”alta lipan” tarjouksia kokeilumielessä. Niistä ei pidä pahastua, vaan aloittaa neuvottelut ja tehdä vastatarjous.
 • Asunnollasi on markkinoilla kilpailijoita. Oikea hintakaan ei tänä päivänä riitä. Huolehdi siitä, että kaikki myynnin esteet on poistettu ja ostajan on helppo tehdä tarjous juuri sinun asunnostasi. (Vinkit myynnin esteiden poistamisesta tässä lehdessä.)
 • Pankit eivät tarjoa talletuksille tuottoa, joten sijoittajat laittavat rahojaan asuntoihin. Jos asuntosi on kelvollinen esim. soluasunnoksi, sijoittajat kiinnostuvat, koska ratkaisu tarjoaa hyvän tuoton.
Mitä asunnon ostajan pitäisi nyt ottaa huomioon?
 • Käy ensimmäisenä pankissa neuvottelemassa rahoitus, olet silloin vahvemmilla vesillä tarjousta tehdessäsi.
 • Myy vanha asuntosi ensin, mikäli se on uuden ostamisen edellytys, vasta sen jälkeen voit tehdä sitovan tarjouksen uudesta asunnosta.
 • Voit kierrellä ja vertailla asuntoja, mutta kun se oikea tulee eteen, älä aikaile tarjouksen kanssa. Vaikka asunnot menevät nyt hitaammin kaupaksi, voi unelma-asuntosi olla juuri se, josta kaikki muutkin ovat kiinnostuneita.
 • Jos teet alhaisemman tarjouksen kuin mitä asunnosta pyydetään, ota huomioon, että markkinahintaa reilusti alhaisempi tarjous voi ärsyttää myyjää ja pahimmassa tapauksessa neuvottelut kariutuvat, varsinkin jos alhainen hinta vielä perustellaan arvostelemalla asunnon ominaisuuksia.
 • Muista, että asunnon ostaminen on edelleen kannattavaa, koska lainojen korot ovat ja pysynevät alhaalla vielä pitkään.