Tse_solid_house

Naantaliin nousee uusi monipolttoainevoimalaitos

Turun alueen kaukolämmönsaanti on turvattu myös tulevaisuudessa kun uusi monipolttoainevoimalaitos saadaan käyttöön vuodesta 2017 alkaen.

Nykyinen Turun Seudun Energiatuotanto Oy syntyi vuonna 2011, kun alueen uuden energiaratkaisun myötä Turun Energian ja Fortumin perustuotantolaitokset päätettiin liittää yhteen. Samassa yhteydessä tehtiin päätös, jonka mukaisesti Naantalin, Kaarinan ja Raision kaukolämpöverkot liitettiin osaksi Turun verkkoa. Jo tuolloin oli tiedossa, että tulevaisuus toisi tullessaan mittavia investointeja, joiden toetumisen kannalta voimien yhdistäminen nähtiin kaikkein järkevimpänä ratkaisuna. Nyt noin neljä vuotta päätöksenteon jälkeen tulokset ovat jo selkeästi havaittavissa; yhteistoiminta on auttanut pienentämään kokonaisinvestointien määrää ja olemassa olevaa kapasiteettia on pystytty hyödyntämään aiempaa tehokkaammin. – Käytännössä kaikki tämä on tarkoittanut meille jopa miljoonasäästöjä, laskeskelee Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Mittava voimalaitoshanke työllistää useita

Yksi alueelliseen energiaratkaisuun ohjannut tekijä oli Naantalin voimalaitos, jonka nykyiset, vuosilta 1961–74 peräisin olevat yksiköt olivat jo tuolloin auttamatta vanhenemassa. Alueen kaukolämmönsaantia tuleviksi vuosikymmeniksi turvaamaan onkin nyt rakenteilla uusi yksikkö, Naantali 4 CHP, joka tulee valmistuttuaan tuottamaan jopa 70 % alueella tarvittavasta energiasta. Samassa yhteydessä jo olemassa oleva Naantali 3 modernisoidaan vastaamaan EU:n tiukentuvia ilmastonsuojelukriteerejä ja tukemaan uuden yksikön toimintaa. Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä keväänä ja koekäyttöön uusi monipolttoainevoimalaitos saataneen syksyllä 2017.
Kyseessä on mittava, pitkän aikavälin investointi, jonka kokonaisarvo nousee 260 miljoonaan euroon. Parhaimmillaan hanke tulee työllistämään pelkästään voimalaitostyömaan alueella jopa 500 henkilöä, mutta projektin toivotaan toimivan piristysruiskeena myös koko voimalaitosta ympäröivälle alueelle mm. majoituspalveluiden kautta. Myös hankkeen valmistuttua biopolttoaineen toimittaminen voimalaitokselle takaa pysyvän työpaikan noin 250 työntekijälle.

Turunseudun-energiatuotanto_solid_houseTavoitteena kasvattaa uusiutuvan energian osuutta

Uuden voimalaitosyksikön kohdalla päädyttiin monipolttoaineratkaisuun, jotta polttoaineen muuttuviin hintoihin ja energiaveroihin olisi tulevaisuudessa mahdollisimman helppo reagoida. – Esimerkiksi hiilen ja öljyn verotus on jo nyt suhteellisen korkealla tasolla. Poliittisen ja taloudellisen paineen myötä olemmekin nostaneet yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistamme uusiutuvan energian käytön lisäämisen alueella, Bastman kertoo. Tarkoitus olisi, että tulevaisuudessa biopolttoaineen osuus Naantali 4 toiminnasta kasvaisi jopa 60–70 %. Tavoitteen saavuttamiseen vierähtänee vielä tovi, sillä pelkästään logistiikka-ja hankintaketjujen rakentaminen vie vuosia. Biopolttoaineen osuus uuden yksikön tuotannosta tuleekin olemaan alussa vain noin 30–40 % tasoa.

Suurin osa käytettävästä biopolttoaineesta, kuten puuhakkeesta, on tarkoitus hankkia lähiympäristöstä, mutta koska Turun seutu ei luonnollisestikaan ole Suomen metsäisintä aluetta, joudutaan tulevaisuudessa turvautumaan ehkä myös tuontipuuhun ja merikuljetuksiin.

Toteutus tapahtuu allianssimallilla

Poikkeuksellisen Naantalin voimalaitosprojektista tekee myös se, että se toteutetaan erityisellä allianssimallilla, jollaista on tähän asti käytetty enimmäkseen infrahankkeissa, ei niinkään teollisuusrakentamisessa. Allianssimalli perustuu tilaajan, suunnittelija ja urakoitsijan saumattomaan yhteistyöhön. Rakentamisesta vastaa vain yksi urakoitsijataho ja kaikki hankkeeseen liittyvä päätöksenteko tapahtuu allianssin johtoryhmässä, jonka jäsenet pyrkivät toimimaan aina ”projektin parhaaksi”-periaatteella.

Vaikka pitkällinen urakka onkin vasta alussa, ovat kokemukset allianssin toiminnasta olleet tähän saakka pelkästään positiivisia. – Uskomme vahvasti, että allianssimallilla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja mm. aikataulutuksen ja kustannusten suhteen verrattuna perinteiseen voimalaitosrakentamiseen. Allianssissa kaikki puhaltavat yhteen hiileen, summaa Bastman.