TVO_solid_house_300_CMYK

Paikallinen työllistäjä elvyttää rakennusalaa

Teollisuuden Voima on tuottanut sähköenergiaa suomalaisille jo yli 35 vuotta. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 tuottavat yhdessä kuudesosan kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä. Koko koneiston ylläpitämiseksi vaaditaan paljon työvoimaa, mikä on tehnyt Teollisuuden Voimasta merkittävän työnantajan.

Teollisuuden Voima on Satakunnan suurimpia työnantajia, joka ahkerasti käyttää alueen ammattilaisten palveluita muun muassa rakennustöissä, kunnossapidossa, vartioinnissa, siivouksessa ja ruokalatoiminnoissa. Yhtiö käyttää kymmeniä miljoonia euroja vuodessa ydinvoimalaitoksen kunnossapitoon ja ylläpitoinvestointeihin, joten paikallisille rakennus- ja huoltoalan urakoitsijoille on tarvetta. Toukokuussa Olkiluoto 2:n huoltoseisokki työllisti noin 800 henkilöä, kun taas Olkiluoto 1:n polttoaineenvaihtoseisokki sisälsi 700 työtä, 1500 työvaihetta ja työllisti päivittäin noin 450 urakoitsijaa.

Yhtiössä on käynnissä monia erilaisia projekteja, esimerkiksi uusi logistiikkakeskus valmistui vuoden vaihteessa. Uuden ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 3:n, rakennustyöt ovat valmiit ja tulevien vuosien kalenteriin on merkitty monia kehittämissuunnitelmia OL1- ja OL2-yksiköille. – Olkiluodossa rakentaminen ei lopu kesken, viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa kertoo.

TVO_3_solid_house_300_CMYK”Turvallisuus, vastuu, osaaminen”

 

Turvallisen ja luotettavan tuotannon varmistamiseksi Teollisuuden Voima panostaa jatkuvaan ja tehokkaaseen kunnossapitoon sekä teknisen suorituskyvyn ylläpitoon. Koska Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 yhdessä tuottavat kuudesosan kaikesta sähköstä Suomessa, häiriötön tuotanto on erityisen tärkeää. Ydinvoimalaitoksen vuosihuolloilla parannetaan ja varmistetaan hyvä käytettävyys tulevalle käyttöjaksolle. Tähän asti laitosyksiköiden sähkötehoa on korotettu yli 30 % vuosihuoltojen aikana.

Yhtiön toiminnalle tärkeiden turvallisuuden, vastuullisuuden ja osaamisen periaatteiden noudattaminen perustuu tuotantoperiaatteisiin, joiden huipussa on tinkimätön turvallisuuskulttuuri. Jatkuva henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuuden ylläpito varmistaa sen, että ydinenergiaa käytetään turvallisesti eikä se vahingoita ihmisiä tai ympäristöä. Laitosyksiköiden turvallisuusvaatimuksiin vastataan viimeisimpien suositusten mukaisesti, ja jokainen työntekijä kantaa oman kortensa kekoon turvallisen työympäristön takaamiseksi. Turvallisuuden huomioiminen on jokaisen tehtävä ja kaikki ymmärtävät työnsä vaikutuksen ja seuraukset.

Ydinvoimalaitoksen toiminta

Ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteena on muuttaa fissiossa tuotetun lämmön energia turbiinin ja generaattorin avulla sähköksi. Fissioreaktiossa syntyvällä lämmöllä vesi höyrystetään joko reaktorissa tai erillisillä höyrystimillä. Tämän jälkeen höyry johdetaan laitoksen putkistoissa turbiineille. Turbiineilla höyryn paine lasketaan vähitellen, jolloin höyry paisuu tuhatkertaiseksi. Paisunut höyry työntää turbiinisiivekkeitä edellään, ja turbiini alkaa pyöriä. Turbiini pyörittää samalle akselille kytkettyä generaattoria, joka tuottaa sähköä valtakunnan kantaverkkoon. Kaiken hyötyenergian luovutettuaan höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se lauhdutetaan meriveden lämpötilan avulla takaisin vedeksi. Lopuksi jäähdytetty prosessivesi pumpataan takaisin alkupisteeseensä ja kierto alkaa uudelleen.

TVO_4_solid_house_300_CMYKYleisimmät ydinvoimalaitostyypit

Pääosa käytössä olevista ydinvoimalaitoksista on kiehutus- tai painevesilaitoksia. Niiden pääero on höyryn muodostuksessa. Kiehutusvesilaitoksella vesi kiehuu reaktorisydämessä. Vedestä syntynyt paineistettu höyry siirretään putkistoja pitkin suoraan turbiineille. Painevesilaitoksella noin 300-asteinen reaktorin vesi pidetään korkean paineen avulla kiehumattomana. Tämän jälkeen kuuma vesi kulkee nesteenä erillisille höyrystimille, joissa se kiehuttaa putkiston toisella puolella olevan veden höyryksi. Syntynyt höyry johdetaan turbiineille. TVO:n käytössä olevat laitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ovat tyypiltään kiehutusvesilaitoksia. Olkiluoto 3 on painevesilaitos.