IVT-Center-Turku-Oy_solid_house_magazine_300_CMYK

Poistoilma hyötykäyttöön

IVT-Center Turku Oy kannustaa taloyhtiöitä tutustumaan poistoilman lämmön talteenottoon ja sen tuomiin etuihin. Varsinkaan vanhemmissa kerrostaloissa ei yleensä ole huoneistokohtaista lämmön talteenottoa, vaan niissä poistoilma ohjautuu ulos joko kammiohuoneessa tai katolla sijaitsevien puhaltimien kautta. Poistoilma voidaan kuitenkin ottaa hyötykäyttöön jos puhaltimet korvataan keräimillä ja niihin mahdollisesti liittyvillä ilmastointikanavistoilla. Kun normaalisti ulos puhallettava ilma ajetaankin keräinyksikön läpi, talteen otettu energia siirtyy laitteistossa sijaitsevan patterin kautta glykoliliuokseen, joka puolestaan johdetaan suljettua piiriä pitkin lämpöpumpulle ja siitä edelleen talonlämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen. Poistoilman lämmön talteenotto voidaan toteuttaa edellä mainitulla tavalla kaikkien lämmitysjärjestelmien rinnalle.

Talteenotosta syntyvät edut ovat moninaiset. Euromääräiset säästöt energiakustannuksissa voivat olla vuodessa jopa 40 %. Uudessa laitteistossa on myös aiempaa enemmän säätövaraa, jolloin ilma saadaan vaihtumaan huoneistossa riittävän usein. Asuinmukavuutta lisää myös ruoanlaiton käryjä liesituuletinta tehokkaammin poistava liesikupu, joka keräinjärjestelmän ansiosta on mahdollista asentaa nyt myös kerrostaloasuntoihin.

IVT Center Turun toimitusjohtaja Veli-Matti Rautanen toteaa, että poistoilman lämmön talteenotosta puhuttaessa hyöty on pääsääntöisesti sitä suurempi, mitä isompi taloyhtiö on kyseessä. – Potentiaalisimpia kohteita ovat ehdottomasti 1960–80 luvuilla rakennetut kerrostalot, mutta tarkempien suunnitelmien takaamiseksi kannattaa asiasta tulla keskustelemaan aina tapauskohtaisesti.