Purkupeikko_solid_house_4_300_CMYK

Purkutyö vaatii luovuutta ja vankkaa ammattitaitoa

Tutustu yritykseen: www.purkupeikko.fi

Purkutöihin pyrkivät monet, mutta parhaiten haastavalla alalla pärjäävät silti vain Purkupeikon kaltaiset rautaiset ammattilaiset.

Purkupeikko Oy on toiminut pääkaupunkiseudulla 2000-luvun alusta lähtien päätoimenaan rakennusliikkeille alihankintana tehtävät saneerauspurkutyöt. Pieni muutos aiempaan tapahtui aivan hiljattain, kun yrittäjä Mikko Heikkisen rinnalle Purkupeikon toiseksi osakkaaksi nousi hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa. – Tämän päivän rakennuttajat toivovat mahdollisimman vähän ketjutusta, joten siitä syystä myös me päätimme yhdistää osaamisemme, Heikkinen kertoo.

Purkutyön monet haasteet

Saneerauspurku pitää sisällään monia erilaisia urakoita aina pienistä oviaukoista koko talon purkuihin saakka. Menetelmät valitaan kohteen mukaan – koneita pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, mutta varovaisuutta vaativissa paikoissa myös käsin purku astuu mukaan kuvioon. Ilman luovuuttakaan ei alalla pärjää, sillä kohteet vaihtelevat ja yllätyksiä voi tulla vastaan. – Tästä syystä eräs työntekijäni tituleeraakin itseään joskus taiteilijaksi, Heikkinen naurahtaa.

Vaativimpia kohteita ovat luonnollisesti korkeat ja ahtaat tilat, mutta myös sellaiset kiinteistöt, jotka ovat osittain toiminnassa remontin aikana. Pääkaupunkiseudulla ja etenkin keskusta-alueella toimittaessa suurimmaksi haasteeksi muodostuu usein kuitenkin purkujätteen logistiikka. – Purkumassoja voi tulla paljon ja siksi on tärkeää suunnitella, miten ne saadaan kuljetettua mahdollisimman jouhevasti pois työmaalta, Heikkinen kertoo.

Kilpailtu ala

Kilpailu purkualalla on kovaa ja välillä villiäkin. Purkupeikko Oy kiittelee kuitenkin valtion taholta lisääntynyttä valvontaa ja säädöksiä, sillä niiden avulla epärehellinen aines on alkanut hiljalleen vetäytyä pois markkinoilta. – Valitettavasti hinta tuntuu olevan tilaajille silti yhä edelleen tärkein referenssi, ja halvalla tehdään niin pitkälle kuin mahdollista, Heikkinen surkuttelee.

Purkupeikko Oy on pärjännyt kuitenkin hyvin luotettavuutensa ja rautaisen ammattitaitonsa turvin. Yrityksen nimi on tullut vuosien saatossa tutuksi, ja vakituinen työporukka hioutunut hyväksi vähäisen vaihtuvuutensa ansiosta.

Takana hyvä vuosi

Vuosi 2015 onkin ollut Purkupeikko Oy:lle kaikin puolin hyvä, sillä lukuisten pienempien kohteiden lisäksi mukaan on mahtunut myös isompia työmaita. – Tällä hetkellä käynnissä on mm. Haagan pelastusaseman saneeraus ja iso rivitalokohde Espoossa, Heikkinen kertoo. Vuoden alussa Purkupeikon miehet puolestaan urakoivat Kiasmassa ja Ateneumissa. Museokohteista erityisiä teki myös se, että jokaiselle työmiehelle vaadittiin turvaluokitus ennen työmaalle pääsyä.