Räätälöityjä energiaratkaisuja

www.ekolammox.fi

 

Kannattaako lämmitysjärjestelmäksi valita aurinko, puu vai jokin muu lämmönlähde? Ekolämmöx Oy optimoi oikean ratkaisun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ekolämmöx Oy:n tarjoama kokonaisvaltainen energiatehokkuuspalvelu lähtee liikkeelle aina kohdekohtaisesta kartoituksesta. – Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa mitkä eri lämmitysvaihtoehdot soveltuisivat parhaiten hänen käyttötottumuksiinsa ja tarpeisiinsa sekä millä tavoin saisimme minimoitua ostoenergian määrän. Energiatodistuksen avulla pystymme vertailemaan erilaisia lämmönlähteitä ja niiden energiatehokkuuslukuja, Kari Balk kertoo. Kartoituksen jälkeen Ekolämmöx Oy hoitaa myös järjestelmän toimituksen, asennuksen ja käytönopastuksen sekä rakennuksen tiiveysmittaukset.

Erilaisia vaihtoehtoja

Ekolämmöx Oy ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn tuotemerkkiin tai järjestelmään, joten kartoitusvaiheessa käydään kattavasti läpi kaikki vaihtoehdot aurinkoenergiasta erilaisiin hybridiratkaisuihin.

Maalämmön käyttö on tänä päivänä varsin yleistä, mutta etenkin alle 200m² kohteisiin Balk suosittelee harkitsemaan myös muita vaihtoehtoja. – Aurinkoenergiaa on yleensä aina mahdollista hyödyntää joko lämmön tai sähkön tuottamiseen. Tasokeräin tuottaa lämpöä Suomessakin reilut kuusi kuukautta vuodesta ja sen hyötysuhde on jopa 80 %.

Myös erilaiset vesikiertoiset takat ja kiukaat ovat yleistyneet niin uudis- kuin saneerauskohteissakin.– Vesikiertoisessa takassa poltettavasta energiasta 70 % menee veteen ja jää energiavaraajaan, josta se saadaan jaettua tasaisesti ympäri taloa lattialämmityksen kautta, Balk kertoo.

Energiaomavaraisuus kiinnostaa

Balk uskoo, että lähivuosina tiukentuvat energiamääräykset tulevat lisäämään uusiutuvan energian ja erilaisten hybridiratkaisujen käyttöä. – Asiakkaat ovat tänä päivänä valveutuneita ja haluavat minimoida ostoenergian määrän mahdollisimman pieneksi esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödyntämällä. Jotta kaikki mahdolliset vaihtoehdot tulee käytyä läpi, kannattaa suunnitteluun ottaa mukaan energia-alan asiantuntija perinteisen lvi-suunnittelijan sijaan, Balk neuvoo.

Hybridilämmitys yhdistää lämmönlähteet

Tyypillisin Ekolämmöx Oy:n uudispientalokohteeseen toimittama hybridijärjestelmä pitää sisällään 1000–1500 litraisen hybridivaraajan, jossa on sähkövastus ylläpitolämmitystä varten, vesikiertoisen lämmönjaon, 4-5 aurinkokeräintä ja takkasydämen. Investointikustannuksiltaan hybridi on yleensä maalämpöä edullisempi vaihtoehto ja sen avulla saadaan katettua omavaraisesti noin 70 % rakennuksen lämmitysenergiantarpeesta ja ylläpitolämmityksen varmistaa varaajaan asennettu sähkövastus.