EU-maissa tulee toteuttaa radon-lainsäädännön päivitykset kansallisiin lainsäädäntöihin.

Radon – näkymätön uhka

Radon-kaasun aiheuttama terveysuhka on Suomessa todellinen. Radonmittaukset suositellaan suoritettavaksi talviaikaan, joten juuri nyt on oikea aika selvittää oman kodin ja työpaikkojen radonpitoisuudet.

Suomessa on vasta hiljattain ryhdytty heräämään radon-kaasun aiheuttamiin terveydellisiin haittoihin ongelmiin, joista naapurimaassamme Ruotsissa on oltu tietoisia jo kauan. Radon on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joka tiivistyy rakennuksiin terveydelle haitallisesti. Kaasun aiheuttamat terveysuhat ovat merkittäviä, koska se voi pitkän ajan altistuksella aiheuttaa keuhkosyöpää ja lisätä lasten ja nuorten leukemiariskiä.

– Uusi EU:n säteilysuojauksen perusnormidirektiivi on ottanut kantaa asian vakavuuteen niin, että vuoden 2018 helmikuuhun mennessä kaikissa EU-maissa tulee toteuttaa radon-lainsäädännön päivitykset kansallisiin lainsäädäntöihin, kertoo johtavan radon- asiantuntijapalveluiden tuottajan Suomen Radonhallinnan erikoisasiantuntija Jarkko Ruokonen.

Kaasun esiintymisen omassa kodissa tai työpaikalla voi selvittää itse suoritettavalla radonmittauksella, jonka voi hankkia Suomen Radonhallinnalta. Radonmittausjakso kestää kaksi kuukautta, ja tulokset ovat saatavilla laboratoriosta 2-3 viikkoa mittauksen päättymisen jälkeen. Jos laboratoriotutkimuksissa havaitaan, että kodin sisäilmassa on liikaa radonia, on mahdollista aloittaa radonkorjaustyöt rakennustavasta riippumatta.

– Tehokkain radonkorjausmenetelmä on radonimurijärjestelmä, joka asennetaan rakennukseen alapohjarakenteisiin. Radonremontti kestää tavallisesti yhden päivän, jonka jälkeen asunnon radonpitoisuus muuttuu noin 90 prosenttia lähtötasoa matalammaksi, eli sillä saadaan aikaan erittäin hyviä tuloksia. Radonkorjauksella voidaan eliminoida tehokkaasti radonista syntyvät keuhkosyöpätapaukset, johon Suomessa sairastuu vuosittain 300-500 ihmistä, Ruokonen painottaa.