divecon

Rakennustyö pinnan alla

Pohjolan rannikkojen satamat ja väylät työllistävät ammattisukeltajia, ja Pohjoismaiden välillä pätevät yhteistyösopimukset mahdollistavat jouhevan siirron työmaalta toiseen näissä maissa. Divecon Oy on yritys, joka tarjoaa ammattisukeltajan rakennuspalveluita niin kotimaassa kuin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vedenalaiseen rakentamiseen erikoistunut yritys tekee tarkastussukelluksia, uudis- ja korjausrakentamista, räjäytys- ja maansiirtotöitä sekä paljon muuta.

Ammattisukeltaja ja yrittäjä Jari Venemies päätyi alalle oman sukellusharrastuksensa kautta. Hän toimi pitkään sukellusoppaana, kunnes hän kiinnostui vedenalaisesta rakentamisesta. Työ vaatii Venemiehen mukaan avarakatseisuutta ja hyvää asennetta erilaisiin työtehtäviin. Rakennustyössä kohtaa haasteita jo maalla, eikä niiltä välty pinnan allakaan. Syvyydestä riippuen vedessä voi olla vain tietyn ajan, ja vaihdon on tapahduttava niin sulavasti, että se ei haittaa työtä tai tahtia. Työturvallisuus on myös äärimmäisen tärkeä osa vaarallisessa työssä. Diveconissa pidetään huolta siitä, että jokaisesta työvaiheesta tehdään riskikartoitus, jonka avulla riskitekijät voidaan poistaa.

Yritys tekee tällä hetkellä YIT:n toimesta valtamerilaiturin laajennustöitä Helsingin Länsisatamassa. Usein alihankkijana toimiva Divecon on ansainnut paikkansa suurien rakennusyrityksien riveistä suoraselkäisellä ja rehellisellä toiminnalla. – Meillä on todella hyvä porukka, josta löytyy alan moniosaajia. Hyvillä työmenetelmillä ja asianmukaisella kalustolla olemme voineet taata asiakkaillemme toimitusvarmuuden sekä samoin työntekijöillemme turvallisen työympäristön.