rakennepurku_solid_house_300_CMYK

Rakennustyömaiden huomaamaton uurastaja

Vaikka purkutyöt ovat tärkeä vaihe rakennustyömailla, niiden tekijää harvoin huomataan. Harjavaltalaiselle purkutöiden tekijälle työtarjouksia kuitenkin satelee.

Harjavallasta käsin Satakunnan alueella toimiva Rakennepurku M&K Oy tekee purkutöitä laajalla skaalalla. Karkeasti jaoteltuna yrityksen toiminta tänä päivänä koostuu kokonaispuruista, saneerauspuruista, teollisuus- ja asbestipuruista sekä pienemmistä sahauksista ja porauksista. Kokonaispurkuja yritys tekee pääsääntöisesti pääurakointina, kun taas saneerauspuruissa yritys on enimmäkseen mukana alihankkijana.

Ammattilainen hoitaa purkutyöt alusta loppuun

Rakennepurku M&K Oy on 15-vuotisen taipaleensa aikana saavuttanut hyvän maineen erityisesti Satakunnan alueen rakennusliikkeiden keskuudessa. Yritys työllistää n. 15 omaa ja toistakymmentä ulkopuolista työntekijää. Kiireellisissä tapauksissa vuokratyömiehistä on suuri apu. Toimitusjohtaja Mika Mäntylä kehuukin eritoten osaavaa henkilöstöään: – Meiltä löytyy sekä osaavia asbesti-, että purkutyöntekijöitä! Lisäksi yrityksellä on käytössään laaja ja järeä kalusto, joka soveltuu monenlaiseen purkutyöhön. Uusia koneinvestointeja suunnitellaan jatkuvasti ja niitä toteutetaan tarpeiden mukaan.

Yrityksen tyypillisimpiä työmaakohteita ovat saneerauksessa olevat julkiset kohteet, kuten koulut ja sairaalat. Haasteellisimmiksi kohteiksi Mäntylä listaa teollisuuspurut, joissa ollaan tekemisissä isojen laitteiden, ahtaiden paikkojen ja asbestin kanssa, myös aikataulut ovat tiukkoja ja olosuhteet vaikeita. Porin kampus on jäänyt haastavuudessaan Mäntylän mieleen: – Koska kampuksen rakennukset olivat korkeita ja oli talvi, meillä oli vaikeuksia pölynhallinnan kanssa. Se on ollut tämän vuoden haasteellisin työ! Toisaalta, haasteellisia töitä on mielenkiintoisempi tehdä, Mäntylä myöntää.

Tarkkaa tekemistä

Purkutöihin tuovat oman haasteensa myös tällä hetkellä tapetilla olevat ympäristöasiat. Purkutöiden jäljiltä kaikki materiaalit täytyy lajitella ja viedä jatkokäsiteltäväksi. Purkujätteen siirrot aiheuttavat yrityksille lisäksi paljon paperitöitä. Puun ja betonin Rakennepurku M&K toimittaa omalle toimipisteelleen murskattavaksi ja siitä uusiokäyttöön. – Murskattu betoni menee lähinnä metsäteiden rakentamiseen ja kenttien pohjiksi, haketettu puu viedään polttolaitoksiin, kaatopaikalle päätyy hyvin vähän purkujätettä, mm. asbesti, villa ja muovi, Mäntylä kertoo.

Yrityksen velvollisuuksiin kuuluu purkaa asbesti nykyisiä säädöksiä noudattaen. – Yksityiset eivät valitettavasti ota asbestin vaaroja ja siihen liittyviä sääntöjä vakavasti. Kun yritys tulee tekemään asbestipurun, on se vastuussa koko prosessista.

Mäntylä uskoo, että tulevaisuudessa ala tulee muuttumaan vielä tarkemmaksi ja säädellymmäksi. Muutoksia odotetaan erityisesti asbestin ja jätteen käsittelyyn liittyen. – Joidenkin rakennusaineiden purku voi tulla luvanvaraiseksi ja asbestiin liittyen lisäkoulutuksia on varmasti tulossa, Mäntylä uumoilee.